LỜI BÀI HÁT

"Beat It"

[1st Verse]
They Told Him Don't You Ever Come Around Here
Don't Wanna See Your Face, You Better Disappear
The Fire's In Their Eyes And Their Words Are Really Clear
So Beat It, Just Beat It

[2nd Verse]
You Better Run, You Better Do What You Can
Don't Wanna See No Blood, Don't Be A Macho Man
You Wanna Be Tough, Better Do What You Can
So Beat It, But You Wanna Be Bad

[Chorus]
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin' How Funky Strong Is Your Fight
It Doesn't Matter Who's Wrong Or Right
Just Beat It, Beat It
Just Beat It, Beat It
Just Beat It, Beat It
Just Beat It, Beat It

[3rd Verse]
They're Out To Get You, Better Leave While You Can
Don't Wanna Be A Boy, You Wanna Be A Man
You Wanna Stay Alive, Better Do What You Can
So Beat It, Just Beat It

[4th Verse]
You Have To Show Them That You're Really Not Scared
You're Playin' With Your Life, This Ain't No Truth Or Dare
They'll Kick You, Then They Beat You,
Then They'll Tell You It's Fair
So Beat It, But You Wanna Be Bad

[Chorus]
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin' How Funky Strong Is Your Fight
It Doesn't Matter Who's Wrong Or Right

[Chorus]
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin' How Funky Strong Is Your Fight
It Doesn't Matter Who's Wrong Or Right
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It, Beat It

[Chorus]
Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin' How Funky Strong Is Your Fight
It Doesn't Matter Who's Wrong Or Right

[Chorus]
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin' How Funky Strong Is Your Fight
It Doesn't Matter Who's Wrong Or Who's Right

[Chorus]
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin' How Funky Strong Is Your Fight
It Doesn't Matter Who's Wrong Or Right

[Chorus]
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin' How Funky Strong Is Your Fight
It Doesn't Matter Who's Wrong Or Right
Just Beat It, Beat It
Beat It, Beat It, Beat It

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Biến Đi

Bọn chúng bảo anh ta đừng bao giờ lảng vàng quay đây
"Đừng để bọn tao thấy mặt mày nữa, tốt hơn là mày hãy biến đê"
Ngọn lửa trong mắt bọn chúng và những lời nói của bọn chúng đã thực sự rất rõ ràng
Vậy thì hãy biến đi...

Tốt hơn là bạn phải nhanh lên, hãy làm những gì tốt nhất mà bạn có thể
Đừng để máu đổ, đừng biến mình thành kẻ mất mặt
Bạn muốn bạn là người mạnh mẽ, vậy hãy làm những gì tốt nhất bạn có thể
Thôi đi thì hãy đi đi, nhưng nếu bạn không muốn mọi chuyện tệ hơn thì

Hãy đi đi
Chẳng có ai muốn là kẻ thất bại đâu
Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp

Đăng nhập để xem tiếp