LỜI BÀI HÁT


What's Up

Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination

And I realized quickly when I knew I should
That the world was made up of this brotherhood of man
For whatever that means
And so I cry sometimes
When I'm lying in bed
Just to get it all out
What's in my head
And I am feeling a little peculiar
And so I wake in the morning
And I step outside
And I take a deep breath and I get real high
And I scream at the top of my lungs
What's going on?
And I say, hey hey hey hey
I said hey, what's going on?

ooh, ooh ooh
and I try, oh my god do I try
I try all the time, in this institution
And I pray, oh my god do I pray
I pray every single day
For a revolution
And so I cry sometimes
When I'm lying in bed
Just to get it all out
What's in my head
And I am feeling a little peculiar
And so I wake in the morning
And I step outside
And I take a deep breath and I get real high
And I scream at the top of my lungs
What's going on?
And I say, hey hey hey hey
I said hey, what's going on?

Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Oll / 05-10-2008...
What Up

25 năm năm và cuộc đời tôi vẫn tiếp tục
Cố gắng vực dậy niềm hy vọng lớn lao
cho một dự định
và tôi nhanh chóng nhận ra khi tôi biết rằng tôi nên
thì thế giới này đã được tạo nên từ tình cảm con người
cho bất cứ điều gì có ý nghĩa

và thế nên đôi khi tôi khóc
Khi tôi nằm trên giường
lấy điều đó ra khỏi
những thứ trong đầu tôi
và tôi cảm thấy đôi chút khác thường
Và thế nên tôi đã dậy vào buổi sáng
tôi bước ra ngòai
thở một hơi sâu và thực sự sảng khoái
tôi hét vang căng lồng phổi
chuyện gì đang xảy ra?
và tôi nói , này này này
tôi đã nói này,chuyện gì vậy?
Ooh, ooh ooh
và tôi

Đăng nhập để xem tiếp