LỜI BÀI HÁT

Oh listen baby
Don't make me wait one more day
Don't you forsake
Don't make me wait

Don't you know I'd do anything for you
I'd steal the stars out from the sky above you
I would tame the wild hurricane wind
If you take this heart of mine

Give me a signal please give me a sign
Come on baby don't waste no more precious time
In the mignight, moonlight shine
Don't hold back tonight, give me the green light

[Chorus]
Don't make me wait one more day
Don't you forsake this love so great
Don't you know I'd walk to heavens gate
Just to hear you say "I love you"
Don't make me wait one more day

We've been friends and been so close together
But I need more to satisfy this hunger
I want your body, mind, spirit and soul
Just let your feelings go

Give me a signal please give me a sign
Come on baby don't wait no more precious time
In the midnight, moonlight shine
Don't hold back tonight, give me the green light

[Chrous]
Don't make me wait one more day
Don't you forsake this love so great
Don't you know I'd walk to heavens gate
Just to hear you say "I love you"
Don't make me wait one more day
Don't you forsake this love so great
Don't you know I'd walk to heavens gate
Just to hear you say "I love you"
Don't make me wait one more day

Baby let's set the wheels in motion
You've got the cure to a heart that's broken
Come on baby let's seize the moment
Just say the words I long to hear spoken

Don't make me wait one more day
Don't you forsake this love so great
Don't you know I'd walk to heavens gate
Just to hear you say "I love you"
Don't make me wait one more day

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Wet Grass Cập nhật: Cannavaro84 / 29-07-2008...
Ồ, nghe này em yêu
Đừng để cho anh chờ thêm một ngày nào nữa
Em đừng từ bỏ
Đừng để cho anh chờ

Em không biết là anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em à
Anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ki2411 18-12-2009
bài hát quá là hay! không cần thiết phải dịch ra ...(nếu như trình độ dịch chỉ được có thế này)
...
Wet Grass 09-09-2008
@thuhien291067: Mục tiêu hàng đầu của mình là sát nghĩa, vậy chỗ nào chưa sát nghĩa, bạn có thể nói để mình xem lại?
...
Deathknight 09-09-2008
Chời ạ! Đã dịch hay thì khó sát lắm bạn ơi, nếu cần dịch sát thì quá dễ! Cái cốt yếu là làm sao cho bài hát được biểu đạt hết ý nghĩa của nó mà vẫn hay cơ! ^^
...
thuhien291067 09-09-2008
bài hát quá hay nhưng mà dịch không sát lắm

Xem hết các bình luận