Sống vui vẻ nha ^^!

LỜI BÀI HÁT

tyty ...

You seem to find the dark when everything is bright
You look for all thats wrong instead of all thats right
Does it feel good to you to rain on my parade
You never say a word unless its to complain
Its driving me insane

If i were you
Holding the world right in my hands
The first thing I'd do
Is thank the stars for all that i have
If i were you

Look what surrounds you now
More than you ever dreamed
Have you forgotten just how hard it used to be
So whats it going to take
For you to realize
It all could go away in one blink of an eye
It happens all the time

If i were you
Holding the world right in my hands
The first thing I'd do
Is thank the stars above
Tell the ones I love that i do
If i were you

So whats it going to take
For you to realize
It all could go away in one blink of an eye
It happens all the time

If i were you
Holding the world right in my hands
The first thing I'd do
Is thank the stars above
For the ones I love
Take a breath and enjoy the view
Live the life that I've wanted to
If i were you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tyty Cập nhật: Cannavaro84 / 01-08-2008...
Bạn có thể chỉ thấy bóng tối khi mọi thứ đều thật sáng sủa
bạn tìm kiếm tất cả mọi sai lầm thay vì những điều đúng đắn
bạn có thấy ổn ko khi
bạn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
billiejoe0777 07-04-2010
bài này dịch anh-em mới đúng, dịch bạn là sai ý nghĩa rùi ^^
...
kecamxuong 18-07-2009
kì quặc nhểy?Link bài này đòi mình...đánh ID và pass là thé nào?
...
maxkyo 22-10-2008
Take a breath and enjoy the view Live the life that I've wanted to If i were you.. ..hay that.

Xem hết các bình luận

Alone
112,378 lượt xem