Please Be Careful With My Heart - Jose Mari Chan

0    | 01-08-2008 | 16753

LỜI BÀI HÁT

If you love me, like you tell me
Please be careful with my heart
You can take it, just don't break it
Or my world will fall apart
You are my first romance, and I'm willing to take a chance
That til life is through, I'll still be loving you
I will be true to you, just a promise from you will do
From the very start, please be careful with my heart
I love you and you know I do
There'll be no one else for me
Promise I'll be always true, for the world and all to see
Love has heard some lies softly spoken
And I have had my heart badly broken
I've been burned and I've been hurt before
So I know just how you feel, trust my love is real for you
I'll be gentle with your heart, I'll caress it like the morning dew
I'll be right beside you forever
I won't let our world fall apart
From the very start, I'll be careful with your heart
You are my first (and you are my last) romance
And I'm willing to take a chance (I've learned from the past)
That til life is through, I'll still be loving you
I will be true to you (only to you)
Just a promise from you will do
From the very start (from the very start)
From the very start (from the very start)
Please be careful with...(I'll be careful with...)
(your) (my) heart....

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Wet Grass Cập nhật: KimHaRu / 09-08-2008...
Nếu anh yêu em, như anh đã nói
Thì xin hãy cẩn thận với trái tim của em
Anh có thể giữ nó nhưng đừng làm vỡ nó
Nếu không thế giới của em sẽ tan nát
Anh là

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Riogen 09-11-2011
giai điệu thật nhẹ nhàng và êm ấm....:x
...
Black_Jack 31-08-2010
"please be careful with my heart"- Xin hãy nâng niu trái tim em!

Xem hết các bình luận