• 22519 bản nhạc
  • 1,073,797 thành viên
  • 18 yêu cầu

Please Be Careful With My Heart – Jose Mari Chan

LỜI BÀI HÁT

If you love me, like you tell me
Please be careful with my heart
You can take it, just don't break it
Or my world will fall apart
You are my first romance, and I'm willing to take a chance
That til life is through, I'll still be loving you
I will be true to you, just a promise from you will do
From the very start, please be careful with my heart
I love you and you know I do
There'll be no one else for me
Promise I'll be always true, for the world and all to see
Love has heard some lies softly spoken
And I have had my heart badly broken
I've been burned and I've been hurt before
So I know just how you feel, trust my love is real for you
I'll be gentle with your heart, I'll caress it like the morning dew
I'll be right beside you forever
I won't let our world fall apart
From the very start, I'll be careful with your heart
You are my first (and you are my last) romance
And I'm willing to take a chance (I've learned from the past)
That til life is through, I'll still be loving you
I will be true to you (only to you)
Just a promise from you will do
From the very start (from the very start)
From the very start (from the very start)
Please be careful with...(I'll be careful with...)
(your) (my) heart....

LỜI DỊCH

Nếu anh yêu em, như anh đã nói
Thì xin hãy cẩn thận với trái tim của em
Anh có thể giữ nó nhưng đừng làm vỡ nó
Nếu không thế giới của em sẽ tan nát
Anh là điều lãng mạn đầu tiên của em, và em sẵn sàng nắm bắt cơ hội này
Cho đến khi chết, em sẽ vẫn yêu anh
Em sẽ thành thật với anh, chỉ cần hứa là anh cũng sẽ như vậy
Từ lúc khởi đầu, xin hãy cẩn thận với trái tim em

Anh yêu em và em biết anh yêu em mà
Anh không yêu ai nữa đâu (ngoài em)
Anh hứa là anh sẽ luôn thành thật, cho cả thế giới thấy
Tình yêu phải chịu lời điều tiếng
Và trái tim anh đã từng tan vỡ rồi
Anh đã đau khổ và tổn thương trước đây

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 4307 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận