LỜI BÀI HÁT

If I could reach the stars
Pull one down for you
Shine it on my heart
So you could see the truth
That this love I have inside
Is everything it seems
But for now I find
It's only in my dreams


That I can
Change the world
I would be the sunlight in your universe
You would think my love was really something good
Baby, if i could change the world

If I could be king, even for a day
I'd take you as my queen
I'd have it no other way
And our love would rule
this kingdom we have made
Til' then i'll be a fool
Wishing for the day


Baby if I could...change the world

I could change the world,
I would be the sunlight in your universe
You would think my love was really something good
Baby, if I could change the world

I could change the world,
I would be the sunlight in your universe
You would think my love was really something good
Baby, if I could change the world

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nếu anh có thể với tới những vì sao
Hái một ngôi xuống cho em
Chiếu ngôi sao đó lên trái tim anh
Để em có thể sự chân thành
Thấy tình yêu anh có trong tim
Có vẻ đó là mọi thứ
Nhưng giờ thì anh biết
Chỉ có trong giấc mơ của anh thôi

Rằng anh có thể
Thay đổi cả thế giới
Anh có thể là ánh sáng mặt trời trong vũ trụ của em
Em sẽ nghĩ tình yêu của anh thật tuyệt vời
Em yêu, nếu anh có thể thay đổi cả thế giới

Nếu anh là vua, dù chỉ một ngày
Anh sẽ phong em làm hoàng hậu
Anh chỉ làm vậy thôi
Và tình yêu của chúng ta sẽ thống trị
Vương quốc mà chúng ta đã tạo nên
Đến lúc đó, anh sẽ là một kẻ khờ
Ước

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
dobichngoctb 18-02-2010
bài nì soundtrack phim "Phenomenon" thì phải? nếu thay đổi đc thế giới..........

Xem hết các bình luận

Hello
709,201 lượt xem