LỜI BÀI HÁT

pain ...

If we could see tomorrow
What of your plans
No one can live in sorrow
Ask all your friends
Times that you took in stride
They're back in demand
I was the one who's washing
Blood off your hands

Don't you cry tonight
I still love you baby
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight

I know the things you wanted
They're not what you have
With all the people talkin'
It's drivin' you mad
If I was standin' by you
How would you feel
Knowing your love's decided
And all love is real

An don't you cry tonight
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight

I thought I could live in your world
As years all went by
With all the voices I've heard
Something has died
And when you're in need of someone
My heart won't deny you
So many seem so lonely
With no one left to cry to baby

An don't you cry tonight
An don't you cry tonight
An don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry
Don't you ever cry
Don't you cry tonight
Baby maybe someday
Don't you cry
Don't you ever cry
Don't you cry
Tonight

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Wet Grass Cập nhật: Ngọc / 11-10-2008...
Nếu chúng ta có thể nhìn thấy ngày mai
Những kế hoạch của em là gì
Không ai có thể sống trong đau khổ
Hãy hỏi tất cả bạn bè đi
Trong lúc em tiến dài
Thì

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda Bud 26-02-2013
Fix link! Sau từng ấy năm nó dc up =.=. Các bạn chả chịu báo lỗi gì cả :|.
...
huongtra96 05-06-2010
:((. . .tối nay thằg bạn nó đy đáh nhau. . . .nge pài này mà mún khóc qá :((
...
Masquerade 27-10-2009
@ nguyen47 [nhuvinhhoang@yahoo.com] : Fixed !
...
sakurast 22-10-2009
hay! giai điệu hay! ý nghĩa tuyệt ...
...
bkpro_pro_dunghoi 21-10-2009
version này hay hơn kả ver.1 nhưng đc ít ng biết đến!SLASH no1

Xem hết các bình luận