LỜI BÀI HÁT

When theres a shadow, you follow the sun.
When there is love, then you look for the one.
And for the promises, there is the sky.
And for the heavens are those who can fly.

Chorus:
If you really want to, you can hear me say
Only if you want to will you a way.
If you really want to you can seize the day.
Only if you want to will you fly away.

Da da da da, da da da da da.
Da da da da, da da da da da,
Da da da da.

When theres a journey, you follow a star.
When theres an ocean, you sail from afar.
And for the broken heart, there is the sky.
And for tomorrow are those who can fly.

Chorus

Da da da da, da da da da da.
Da da da da, da da da da da,
Da da da da.

Ooh go doe bay mwa.
Ooh go doe bay mwa.

Chorus

Ah! je voudrai voler comme un oiseau daile
Ah! je voudrai voler comme un oiseau daile,
Daile...

Ooh go doe bay mwa.
Ooh go doe bay mwa.

Chorus

If you really want to you can seize the day.
Only if you want to will you fly away.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Khi bóng râm phủ xuống, anh tìm ánh mặt trời
Khi tình yêu hiện hữu, anh tìm người anh thương.
Có một bầu trời toả đầy lời hứa hẹn
Hiện hữu cảnh thiên

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Bản Ballad Buồn 05-09-2008
chà chà... làm nốt bài em vừa đăng của bà Enya này luôn đi anh DK :D

Xem hết các bình luận