LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

You are woman

Tonight,
They'll be no darkness tonight.
Hold tight,
Let your love light shine bright.
Listen to my heart,
And lay your body next to mine.

Let me fill your soul,
With all my dreams.
You're a woman, I'm a man.
This is more than just a game.
I can make you feel so right.
Be my lady of the night.

You're a woman, I'm a man.
You're my fortune, I'm your fame.
These are things we can't disguise.
Be my lady of the night.

Lay back,

Back in my tenderness.
And take,
Take all of my sweet caress.
You've got all of me.
It can't go wrong if you agree.
Soon two hearts will beat in ecstasy.

You're a woman, I'm a man.
This is more than just a game.
I can make you feel so right.
Be my lady of the night.

You're a woman, I'm a man.
You're my fortune, I'm your fame.
These are things we can't disguise.
Be my lady

You're a woman, I'm a man.
This is more than just a game.
I can make you feel so right.
Be my lady of the night.

You're a woman, I'm a man.
You're my fortune, I'm your fame.
These are things we can't disguise.
Be my lady...
You're a woman, I'm a man...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

thangkho_no1 Cập nhật: CrescentMoon / 04-08-2010...
Đêm nay sẽ không phải là một đêm đen tối
Ôm thật chặt, hãy để tình yêu của em toả sáng
Lắng nghe trái tim anh nè, hãy đến nằm bên cạnh anh
Hãy để anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
cRazy 24-08-2009
Bản dịch bên YAN, chuyển bản dịch của thangkho_no1 lên bản chính
...
N@mtuocparis 05-02-2009
có lỗi chính tả : tôi xin đính chính lại "Chúng rời xa em được ngay cả khi anh đồng tình " -> "Chúng không thể rời xa em được ngay cả khi anh đồng tình "

Xem hết các bình luận

Hello
723,652 lượt xem