Bài hát khá nổi tiếng 1
nếu ai thích bóng đá biết liền !
* _ ^ !!!

LỜI BÀI HÁT


The Cup Of Life

The cup of life this is the one
now is the time don't ever stop
Push it a long gotta be strong
Push it a long right to the stop the feel isn't your soul is gonna take control
nothing can hold you back
if you really want the cup of life
now that the day is here
gotta go and got it
D'you realy want it ?
D'you realy want it .... (Yeah ! ) .
Here we go ! ale ale ale
Go go go ! Ale ale ale
Tonight's the night
We're gonna celebrate the cup of life
the world is ours today
the cup of life
It's do or die
It's here it;s now turn up the light
Push it a long then let it roll
Push it a long
Go go goal !
and when you feel that heart the world is at your feet
noone can held you down
if you really want it
just steal your desting
right from the hands of face
]Reach for the cup of life
cause your name is on it D'you really want it D'you really
want it ( Yeah)
there we go ! ale ale ale
Go go go ! Ale ale ale
Tonight's the night
We;re gonna celebrate
the cup of life
the world is ours today

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Queen_IQ Cập nhật: Oll / 03-10-2008...
Chiếc Cúp Cuộc Đời

Chiếc cúp của cuộc đời , đây chỉ có một
bây giờ là lúc chẳng bao giờ ngừng
đẩy tới trước mạnh vào
đẩy nó lên thật cao
những cảm xúc trong tâm hồn
bạn sẽ vượt qua sự chế ngự
không gì giữ bạn lại được ,
nếu như thật lòng bạn muốn nó
tôi thấy nó trong mắt bạn
bạn muốn chiếc cúp của cuộc đời
ngày ấy bây giờ là đây
phải đi và đoạt chúng
bạn thực lòng muốn nớ không ?
" muốn " nào chúng ta đi
nhanh lên đi đi đi
nhanh lên , nhanh lên , nhanh lên
đêm nay là đêm chúng ta ca ngợi chiếc cúp cuộc đời
hôm nay thế giới của chúng ta
chiếc cúp của cuộc đời

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,117 lượt xem