I Just Died In Your Arms Tonight - Cutting Crew

1    | 06-10-2008 | 3635

LỜI BÀI HÁT

Oh I, I just died in your arms tonight
It must have been something you said
I just died in your arms tonight

I keep looking for something I can't get
Broken hearts, they're all around me
And I don't see an easier way, to get out of this
Her diary sits by the bedside table
The curtains are closed, the cat's in the cradle
Who would have thought that a boy like me could come to this

Oh I, I just died in your arms tonight
It must have been something you said
I just died in your arms tonight
Oh I, I just died in your arms tonight
It must have been some kind of kiss
I should have walked away
I should have walked away

Is there any just cause for feeling like this?
On the surface I'm a name on a list
I try to be discreet, but then blow it again
I've lost and found it's my final mistake
She's loving by proxy, no give and all take
'Cause I've been thrilled to fantasy, one too many times

Oh I, I just died in your arms tonight
It must have been something you said
I just died in your arms tonight
Oh I, I just died in your arms tonight
It must have been some kind of kiss
I should have walked away
I should have walked away

It was a long hot night, she made it easy
She made it feel right
But now it's over, the moment has gone
I followed my hands to my head, I know I was wrong

Oh I, I just died in your arms tonight
It must have been something you said
I just died in your arms tonight
Oh I, I just died in your arms tonight
It must have been some kind of kiss
I should have walked away
I should have walked away

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

pe tho sun rang Cập nhật: Bellewu / 12-10-2008...
Oh,đêm nay anh chết lặng trong vòng tay em
Ắt hẳn có điều gì đó ẩn chứa trong câu nói của em
Đêm nay anh chết lặng trong vòng tay em

Anh mãi níu kéo những thứ ko thể đạt được
Trái tim này tan vỡ,mảnh vỡ ở khắp nơi
Và anh ko tài nào tìm ra con đường ngắn nhất
Để thoát ra khỏi chuyện này
Nhật kí của cô ấy đặt cạnh bàn ngủ
Màn đóng,con mèo nằm thu người trong ổ
Nào ai có thể nghĩ rằng 1 chàng trai như anh lại lâm vào hoàn cảnh như thế này

Oh,Đêm nay anh chết lặng trong vòng tay em
Ắt hẳn có điều gì đó ẩn chứa trong câu nói của em
Anh chết lặng trong vòng tay em đêm nay
Oh,Đêm nay anh chết lặng trong vòng tay em
Ắt

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận