LỜI BÀI HÁT

When I said goodbye - Steps

I said too much, went way too far
It's only now, now we're apart
That I can see I was wrong
And you're where I belong
So please don't make me cry
I know you don't believe it,
But I really didn't mean it
When I said goodbye.

(When I said goodbye)

I was a fool, now I'm alone
Would you have stayed,
Stayed if you had known
That every thought is of you
Hurt is all I can do
Without you in my life.

I know you don't believe it
But I really didn't mean it
When I said goodbye

I can't bear to watch you fly,
I need you in my life
Don't say goodbye
Let's give love another chance
It used to be that you and me
Was all we needed to know
I can't believe you're leaving
And I can't live my life alone

We've changed so much
And still love remains
Let's work it out,
There's no need to turn the page
You're love is everything
Don't let go, we can win
If we would only try

I know you don't believe it
But I really didn't mean it
When I said goodbye

(Goodbye)

(When I said goodbye)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chopinnight Cập nhật: Bellewu / 11-10-2008...
Khi em nói lời tạm biệt

Em đã nói quá nhiều, đã đi quá xa
Chỉ lúc này thôi, giờ chúng ta đã xa nhau rồi
Em có thể thấy rằng em đã sai rồi
Và anh là nơi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
727,453 lượt xem