Bài hát được biểu diễn với các loại đàn Shamisen, Koto, Biwa và Shakuhachi (một loại sáo). Tên bài hát được viết bằng chữ Katakana, có lẽ là muốn nhấn mạnh.
Lyric đã được chỉnh sửa chính xác :D