LỜI BÀI HÁT

Listen
I'm sick of all this waiting
And people telling me what I should be
What if I'm not so crazy?
Maybe you're the one who's wrong, not me
So whatcha gonna do, whatcha gonna say
When we're standing on top and do it our way?
You say we got no future, you're living in the past
So listen up, that's my generation
(Hey ho, let's go)
It's going down tonight
(Hey ho, let's go)
We're gonna do it till we die
(Hey ho, let's go)
'Cause I, I, I've got no reason to apologize
That's my generation
I don't need to say I'm sorry
I do what everybody wants to do
It's not so complicated
'Cause I know you want the same thing too
So whatcha gonna do, whatcha gonna say
When we're standing on top and do it our way?
You say we got no future, you're living in the past
So listen up, that's my generation
(Hey ho, let's go)
It's going down tonight
(Hey ho, let's go)
We're gonna do it till we die
(Hey ho, let's go)
'Cause I, I, I've got no reason to apologize
That's my generation
Listen
Don't need to say I'm sorry
It's not so complicated
'Cause I know you want the same thing too
(Hey ho, let's go)
It's going down tonight
(Hey ho, let's go)
We're gonna do it till we die
(Hey ho, let's go)
'Cause I, I, I've got no reason to apologize
That's my generation
(Hey ho, let's go)
That's my generation
(Hey ho, let's go)
We're gonna do it till we die
(Hey ho, let's go)
'Cause I, I, I've got no reason to apologize
That's my generation

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

RyanKoG Cập nhật: Bellewu / 30-10-2008...
Thế hệ
******
Lắng nghe
Tôi chán ngấy tất cả sự chờ đợi này
Và mọi người bảo tôi nên như thế nào
Sẽ có gì nếu tôi không quá điên rồ
Có lẽ các

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
laqua 16-01-2009
qua dinh. loi dich cung~ rat hay

Xem hết các bình luận

Hello
727,480 lượt xem