LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Bài hát : Going Under
Sáng tác và trình bày : Evanescence
Album : Fallen (2003)

now i will tell you what i've done for you
50 thousand tears i've cried
screaming deceiving and bleeding for you
and you still won't hear me
don't want your hand this time i'll save myself
maybe i'll wake up for once
not tormented daily defeated by you
just when i thought i'd reached the bottom
i'm dying again

i'm going under
drowning in you
i'm falling forever
i've got to break through
i'm going under

blurring and stirring the truth and the lies
so i don't know what's real and what's not
always confusing the thoughts in my head
so i can't trust myself anymore
i'm dying again

i'm going under
drowning in you
i'm falling forever
i've got to break through

so go on and scream
scream at me i'm so far away
i won't be broken again
i've got to breathe i can't keep going under

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

green bean Cập nhật: Ngọc / 29-05-2008...
Chìm xuống

Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết những gì tôi đã làm vì bạn
50 ngàn giọt nước mắt đã rơi
La thét, lừa dối, hy sinh vì bạn
Và bạn vẫn không

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
nejitenten 14-04-2011
mình thích lời dịch cua green bean hơn
...
KoKoKun 16-11-2010
Chất giọng của cô ấy thật ấn tượng.
...
8426599 25-10-2009
I love Rock Music and Evanescence somuch
...
evanesence 16-08-2009
clip bài này rất ấn tượng !!!! ^^!

Xem hết các bình luận

Hello
723,571 lượt xem