• 22504 bản nhạc
  • 1,073,252 thành viên
  • 15 yêu cầu

Going Under – Evanescence

LỜI BÀI HÁT

Bài hát : Going Under
Sáng tác và trình bày : Evanescence
Album : Fallen (2003)

now i will tell you what i've done for you
50 thousand tears i've cried
screaming deceiving and bleeding for you
and you still won't hear me
don't want your hand this time i'll save myself
maybe i'll wake up for once
not tormented daily defeated by you
just when i thought i'd reached the bottom
i'm dying again

i'm going under
drowning in you
i'm falling forever
i've got to break through
i'm going under

blurring and stirring the truth and the lies
so i don't know what's real and what's not
always confusing the thoughts in my head
so i can't trust myself anymore
i'm dying again

i'm going under
drowning in you
i'm falling forever
i've got to break through

so go on and scream
scream at me i'm so far away
i won't be broken again
i've got to breathe i can't keep going under

LỜI DỊCH

Chìm xuống

Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết những gì tôi đã làm vì bạn
50 ngàn giọt nước mắt đã rơi
La thét, lừa dối, hy sinh vì bạn
Và bạn vẫn không chịu nghe tôi
Không cần bạn giúp tôi sẽ cứu lấy chính mình
Dù có thể tôi chỉ cứu đuợc 1 lần
Không bị đau khổ hàng ngày không bị bạn làm thất vọng
Chỉ khi tôi nghĩ tôi đã không thể vươn lên
Tôi lại chết một lần nữa

Tôi đang chìm xuống
Đang dìm chết trong bạn
Tôi sẽ chìm xuống mãi mãi
Tôi phải chống trả đến cùng
Tôi đang chìm xuống

Che mờ khuấy động sự thật và dối trá
Thế nên tôi không thể biết đâu là thật
Luôn có những suy nghĩ mập

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 752 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận