LỜI BÀI HÁT

Excuse me ma'am, I saw you walkin'
I turned around, I'm not a stalker
Where you goin? Maybe I can help ya
My tank is full, and I'd be obliged to take ya

Chorus:
I'm a country boy, I've got a 4 wheel drive
Pile in my bed, I can take ya for a ride
Up city streets, down country roads
I can get ya where you need to go
Cause I'm a country boy

You sure look good, sittin' in my right seat
Buckle up, I'll take you through the five speeds
Wind it up, or I can slow it way down
In the woods or right uptown

Chorus

Bridge:

Big 35's whinin' on the asphalt
Grabbin' mud, and slingin' up some red dirt
Cause I'm a country boy

My muffler's loud, dual Thrush tubes
I crank the music, the tone gets real good
Let me know when we're gettin' close
You can slide on out, or we can head on down the road

(Chorus #2)
I'm a country boy, I've got a 4 wheel drive
Pile in my bed, I can take ya for a ride
Up city streets, down country roads
I can get ya where wana go
Cause I'm a country boy

2nd Bridge:
Bucket seats, soft as baby's new butt
Lockin' hubs, that'll take ya through a deep rut

(chorus #2)

3rd Bridge:

Ya I'm a country boy
Oh just a country boy
A Niceville country boy

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Thứ lỗi cho tôi, thưa quý cô, tôi thấy em đi bộ
Tôi quay lại, tôi không phải là kẻ bám đuôi
Em đi đâu đó? Có lẽ tôi có thể giúp em chăng?
Bình xăng tôi đầy nhóc, và tôi rất vui nếu được chở em

[Điệp khúc]
Tôi là một chàng trai vùng quê, có một chiếc xe bốn bánh
Ngồi chặt lên ghế nào, tôi có thể chở em đi một vòng
Lên những phố lớn hay xuống con đường làng
Tôi có thể chở em đến nơi em cần
Vì tôi là một chàng trai vùng quê

Em đẹp quá, ngồi vào ghế bên phải tôi nè
Thắt dây an toàn lại, tôi sẽ tăng tốc lên năm bậc luôn
Lao nhanh đi hay tôi có thể chạy chậm lại
Trong những cánh rừng hoặc vùng ngoại

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,844 lượt xem