500 miles ((Hedy West)) - Peter, Paul & Mary

1   
25-01-2009 / 24745 lượt xem

Mỗi khi buồn âm nhạc giúp ta thư giãn. Hãy nghe và tận hưởng

LỜI BÀI HÁT

If you miss the train I'm on,
you will know that I am gone,
you can hear the whistle blow a hundred miles.
A hundred miles, a hundred miles,
a hundred miles, a hundred miles,
you can hear the whistle blow a hundred miles.

Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord,
I'm three, Lord, I'm four, Lord,
I'm five hundred miles a way from home.
Away from home, away from home,
away from home, away from home,
Lord, I'm five hundred miles away from home.

Not a shirt on my back,
not a penny to my name.
Lord, I can't go back home this-a way.
This-a way, this-a way,
this-a way, this-a way,
Lord, I can't go back home this-a way.

If you miss the train I'm on,
you will know that I am gone,
you can hear the whistle blow a hundred miles.
A hundred miles, a hundred miles,
a hundred miles, a hundred miles,
you can hear the whistle blow a hundred miles

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nếu em bỏ lỡ chuyến tàu anh đi
Em sẽ biết rằng anh đã đi xa
Em có thể nghe tiếng còi tàu thổi cách xa 100 dặm
Một trăm dặm, một trăm dặm
Một trăm dặm, một trăm dặm
Em có thể nghe tiếng còi tàu thổi cách xa 100 dặm

Chúa ơi, con đang cách nhà một, cách nhà hai
Con cách nhà ba, con cách nhà bốn, Chúa ơi
Con cách nhà năm trăm dặm
Xa nhà, xa gia đình
Xa nhà, xa gia đình
Chúa ơi, con cách xa nhà tới năm trăm dặm lận

Không phải là cách áo sơ-mi trên lưng con
Không đáng gì với tên con
Chúa ơi, con không thể trở về nhà thế này được
Như thế này, như thế này
Như thế này, như thế này
Chúa ơi, con không thể về nhà như thế

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,568 lượt xem