LỜI BÀI HÁT

Save Tonight

Like candy for the soul
You make me lose all self control
I can't resist the taste of your temptation

And in the moment that we met
There was an instant lovers sweat
A constant craving for that sweet sensation

I'm tossing and turning my love light is burning
Then it falls apart when I see you're not there
If you have the secret then trust me to keep it
Cause the dream will not survive unless you dare

Save tonight I'm going under
Make tonight a little longer
Save tonight oh baby please don't say NO
Take me higher than the tree tops
Making love until the rain stops
Save tonight and never never let me go
Oh please don't say NO


I go a little bit insane
Between the pleasure and the pain
I'm inside out and twisted all around now

The slightest touch of your caress
Is like a cure for loneliness
The scent of you still lingers on my pillow

I wait by the window and watch as the moon glow
Fills the empty streets and I wonder if you care
What spell am I under that hit me like thunder
There's a storm tonight can you feel it in the air

Save tonight I'm going under
Make tonight a little longer
Save tonight oh baby please don't say NO
Take me higher than the tree tops
Making love until the rain stops
Save tonight and never never let me go
Oh please don't say NO

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anakin Skywalker Cập nhật: Oll / 16-02-2009...
Hãy nhớ đêm nay

Như 1 viên kẹo cho tâm hồn
Anh làm cho em mất cả tự chủ
Em không thể kháng cự lại với mùi vị của sự cám dỗ nơi anh

Và hiện tại chúng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
TommyChan 17-02-2009
@Oll: nhạc càng điên loạn oằn oại thì em càng thix hehe :D
...
Oll 16-02-2009
nhạc gì quằn quại điên loạn thý gúm ..
...
TommyChan 16-02-2009
Bảo Hân là ca sĩ hải ngoại, cũng thường hát nhạc Anh như Trish Thuỳ Trang vậy, còn bài gốc ai hát thì em hok bít
...
Oll 15-02-2009
hông hỉu luôn .. ca sĩ Vn hát nhạc Anh hay cí gì đây .,.. ?

Xem hết các bình luận