• 22463 bản nhạc
  • 1,067,506 thành viên
  • 10 yêu cầu

The Only Living Boy in New York – Simon & Garfunkel

LỜI BÀI HÁT

Tom, get your plane right on time.
I know your partll go fine.
Fly down to mexico.
Da-n-da-da-n-da-n-da-da and here I am,
The only living boy in new york.
I get the news I need on the weather report.
I can gather all the news I need on the weather report.
Hey, Ive got nothing to do today but smile.
Da-n-da-da-n-da-da-n-da-da here I am
The only living boy in new york

Half of the time were gone but we dont know where,
And we dont know here.

Tom, get your plane right on time.
I know youve been eager to fly now.
Hey let your honesty shine, shine, shine
Da-n-da-da-n-da-da-n-da-da
Like it shines on me
The only living boy in new york,
The only living boy in new york.

LỜI DỊCH

Tom, đón máy bay đúng giờ
Tôi biết chuyện của anh sẽ ổn mà
Đáp xuống Mexico
Đa-n-da-da-n-da-n-da-da và tôi đang ở đây,
Thằng trai năng động duy nhất ở New York
Tôi nhận được những tin tức tôi cần thiết trên bản tin thời tiết
Tôi có thể thu thập tất cả các tin tức tôi cần trên bản tin thời tiết
Hey, tôi chẳng có gì phải làm ngày hôm nay ngoài những nụ cười
Da-n-da-da-n-da-da-n-da-da Tôi sống ở đây
Thằng trai năng động duy nhất ở New York

Một nửa thời gian đã trôi qua nhưng chúng tôi không biết ở đâu,
Và chúng tôi không biết nơi đây.

Tom, đón máy bay đúng giờ
Tôi biết được bạn rất háo hức để bay ngay bây

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 8995 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận