LỜI BÀI HÁT

"Summer Of Love"

This is the summer of love
Tonight the fiesta will come
It's the summer of love

Tonight we live la vida loca
Yes we'll have the time of our lives
A fiesta we'll always remember
Tonight we will taste paradise
Life is sweet and we treasure each moment
Moving closely with me as we sway
For tonight we forget our tomorrow
It's time for the music to play

The temperature's rising
You search the horizon
And there's not a cloud in the sky
So dance, it's the summer of love
Tonight the fiesta will come
One hundred degrees
In the shade of the trees
One more time
Tonight is the night of our lives
De fruta la vida that's right
One hundred degrees
And we turn up the heat
One more time for the summer of love

The night is when friends become lovers
And people are lost in their dreams
Tomorrow the spell may be broken
So celebrate love and be free
The rhythm of life beats within you
Dont' try to resist when it calls
Move closer to me feel the music
Now nothing else matters at all

The temperature's rising
You search the horizon
And there's not a cloud in the sky
So dance, it's the summer of love
Tonight the fiesta will come
One hundred degrees
In the shade of the trees
One more time
Tonight is the night of our lives
De fruta la vida that's right
One hundred degrees
And we turn up the heat
One more time for the summer of love

No we dance in the moonlight
And I see love in your eyes
Look to the stars, make a wish
Don't try to resist
It's the summer of love

Tonight is the night of our lives
De fruta la vida that's right
One hundred degrees
And we turn up the heat
One more time for the summer of love

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

aoegamer Cập nhật: Wet Grass / 16-03-2009...
Mùa hè của tình yêu

Đây là mùa hè của tình yêu
Đêm nay sẽ có lễ hội náo nhiệt
Đó là mùa hè của tình yêu

Đêm nay chúng ta sẽ sống đầy đam mê
Đúng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
aoegamer 17-03-2009
Nếu bị đao phi thì em vẫn phải cố "cù" cho T_L_P_Dao chết cùng ! he he !
...
tieu_ly_phi_dao 16-03-2009
Đâm tôi thì bạn chưa đủ "trình" đâu vì tôi phi_đao chứ không đâm , giết người nhanh hơn nhiều !
...
aoegamer 16-03-2009
Anh Wet ơi, thật không ạ ! Vui quá ! :D ! Bạn Tieu_ly_phi_dao thích bị đao đâm không thế !!! :))
...
tieu_ly_phi_dao 16-03-2009
Chà bác aoe này ghê thật ! chờ em vơ. ....iiiiiii í ^^!
...
Wet Grass 16-03-2009
aoegamer vào danh sách những người có bản dịch mau duyệt nhất rồi đấy nhé!

Xem hết các bình luận

Hello
727,686 lượt xem