LỜI BÀI HÁT

Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were apart

time is running out on you and me
Cos nothings what it used to be
I guess I'm the only one to blame
But I promise you to make it right
Forget all the sorrows you bear within tonight
Believe in me when I say

Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were apart

Say there is something I can do
If I can make it up to you
For every time I let you down
And I promise you to make it right
Forget all the sorrows you bear within tonight
Believe in me when I say

Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were
apart

Here and now lets tear down the walls together
it's better late than never
I know that we could find a way here and now
Ill be there for you

Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were
apart

Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were
apart
Here and now I wanna fall in love again
And try to be the best I can
So give me a chance to win your heart

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

aoegamer Cập nhật: nguyen / 08-04-2009...
Ở đây và ngay lúc này em muốn thành người duy nhất của anh
Anh hãy nói những điều anh muốn em làm đi
Em không thể sống được nếu chúng ta xa cách.

Thời gian

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
aoegamer 08-04-2009
hì hì ! anh Oll ơi ko sửa link ạ ! Mà em thấy ava của anh cũng ghê chết, em cứ tưởng tượng ra ma ý, em sợ ma lắm, hè hè ! lâu lâu cũng phải đổi ava chứ anh nhờ ! :))
...
Oll 08-04-2009
hông có phải cười, Oll bít em là ai zồi ..
...
Oll 08-04-2009
bài mình đăng mà để ng` khác "xớp" mất hả em.. hai em này dịch ngộ thế.. aoegamer dịch ổn hơn, Oll đổi bài lên cho em ấy nhen , dang_nguyen ! em aoe đổi cí ava đi em, mèo nằm dạng tè hè ra.. xí chít dc ^^
...
aoegamer 08-04-2009
các anh chị ơi bài này "die" rồi ! giúp em với !

Xem hết các bình luận