Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
2. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
3. thinh32 03-01-2018
Little Bird
4. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
7. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
8. Visitors 15-10-2017
Little Bird
9. utmituot97 08-10-2017
Little Bird
10. hakimmane7b 30-09-2017
Little Bird

Bạn không đơn độc đâu, chúng ta cùng đứng bên nhau
Tôi sẽ ở bên bạn, bạn biết tôi sẽ nắm lấy tay bạn mà
Khi bạn thấy lạnh lẽo, và mọi thứ như tận thế vậy
Khi không còn nơi nào để đi, bạn biết tôi sẽ không bỏ cuộc mà

(Ahh, ahh)
Không, tôi sẽ không bỏ cuộc
(Ahh, ahh)

Hãy tiếp tục vững bước
Vì bạn biết chúng ta sẽ trải qua được mà, chúng ta sẽ thành công mà
Hãy cứ mạnh mẽ như vậy
Vì bạn biết tôi ở đây vì bạn mà

Bạn chẳng thể nói được gì
Bạn chẳng thể làm được gì
Bế tắc khi sự thật tới
Vậy - hãy tiếp tục vững bước
Vì bạn biết chúng ta sẽ trải qua được mà, chúng ta sẽ thành công mà

Thật xa, tôi ước bạn ở đây
Trước khi quá muộn, mọi thứ có thể sẽ biến mất
Trước khi cánh cửa đóng lại, và tới tận cùng vậy
Bên b
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Keep Holding On - Avril Lavigne

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 You’re  alone, together we stand
I’ll be by your side, you know I’ll your hand
it gets cold, and it feels like the end
There’s no place to go, you know I won’t in

(Ahh, ahh)
No I give in
(Ahh, ahh)

Keep holding on
Cause know we’ll make it through, we’ll make it through
Just stay strong
Cause you know I’m here for you, here for you

There’s nothing you can say (Nothing you say)
Nothing you can do you can do)
There’s no other way it comes to the truth
- keep holding on
you know we’ll make it through, we’ll make it through

So far away, I you were here
Before it’s too late, this could disappear
Before the doors close, and it to an end
With you by my side will fight and defend
(Ahh, ahh)
I’ll fight and
(Ahh, ahh)
Yeeah, yeah

Keep holding on
Cause you know we’ll make through, we’ll make it through
Just stay strong
Cause you know I’m here for you, I’m for you

There’s nothing you say (Nothing you can say)
Nothing you can (Nothing you can do)
There’s no other way when comes to the truth
So - keep holding
Cause you know we’ll make it through, we’ll it through

Hear me I say when I say I believe
Nothing's gonna change, nothing's change destiny
Whatever's meant to be work out perfectly

Keep holding on
Cause you know we’ll make it through, we’ll it through
Just stay strong
Cause you I’m here for you, I’m here for you

There’s nothing you can say (Nothing can say)
Nothing you do (Dooo, do)
There’s no other way when comes to the truth
So - holding on
Cause you know we’ll make through, we’ll make it through

(Ahh, ahh)
(Ahh, ahh)
Keep holding on
(Ahh, ahh)
(Ahh, ahh)
Keep holding on

There’s nothing you say (Nothing you can say)
you can do (Doo, do)
There’s no other way when it to the truth
- keep holding on (Keep holding on)
Cause you know I make it through, I make through

Avril Lavigne- When You're Gone - Avril Lavigne
- Alone - Avril Lavigne
- Wish You Were Here - Avril Lavigne
- Girlfriend - Avril Lavigne
- What The Hell - Avril Lavigne

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com