Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
2. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
3. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
4. tramy10 09-07-2018
Alone
5. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
6. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
7. thinh32 03-01-2018
Little Bird
8. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch

Hm...
[Nam hát]
Chẳng vấn đề gì đâu,đừng quá đa nghi
Đừng cho số của mình cho người khác
Đừng trở nên quá thân thiết
Đừng non nớt khi nói về những mối quan hệ cũ

Jumbo mambo dáng điệu,lối sống,học thức
Jumbo mambo nghề nghiệp,năng lực,nhân cách
Jumbo mambo cho dù ai đó tranh luận thế nào đi nữa
Rốt cuộc những điều đó chẳng có nghĩa lí gì hết

[Nữ hát]
Em đã không biết là anh tốt đến thế
Em có một cảm giác tốt nhưng điều đó có nghĩa lí gì?
Em không muốn vội vã mà không suy nghĩ rõ ràng
Nhưng em cũng không thể đưa ra quyết định vội vàng là sẽ sống cùng anh

[Nam hát]
Anh hoàn toàn hiểu ý em
Chúng ta đã sống cách biệt hai mươi năm
Đây là những điều chẳng dễ gì mà quyết định được
Bởi lẽ ta đã hẹn hò được một lúc rồi

[Nam hát]
Vậy ta h
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Jumbo Bambo - Cool

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Hm…
No matter what, not be too suspicious
not give our numbers to other people
not ever get too clingy
Let’s not immaturely talk about past

Jumpo mambo appearance, lifestyle,
Jumpo career, potential, personality
Jumpo no matter how much it’s discussed
all ends up means nothing

I don’t you well enough yet
I have a feeling but what does it mean?
I don’t want to rush in
But I make a snap decision to be with you

I completely understand you mean
We’ve lived separate lives 20 years
This is not something easily just
we’ve been dating for a while

So let’s together~ Let’s try living together
see how well we work together
How would it be if tried it out?
So live together~ let’s try living together
I want but I simply can’t
I don’t fully you yet

mambo You’re confused
mambo I’m confused
Jumpo mambo shakarinarina
Jumpo mambo love

They say love makes heart flutter and jump
Nothing your partner does ever be wrong
You’re okay giving all of yourself
They say you can give your life for love

why do people break up so easily?
This is something be carefully thought about
But I will always protect
This feeling will change

So let’s live together~ try living together
Let’s see how well we work
How would it be if tried it out?
So let’s live let’s try living together
I want but I simply can’t
I don’t fully trust you

So let’s live together~ try living together
Let’s see how well work together
How it be if we tried it out?
So let’s live let’s try living together
I want to but I simply
Now I don’t myself

do I keep looking at other guys?
Can you trust me when like this?

I don’t want to waste any
so just by my side…
or not, whatever.

I was scared
because you didn’t seem yourself
But I like you
Jumpo mambo shakarinarina
Jumpo mambo shakarinarina
Jumpo mambo shakarinarina
Jumpo mambo love
Jumpo mambo

--Kanji--
음~
무얼 하든지 간섭 안하기
만나도 연락처는 주지 않기
같은건 서로 만들지 않기
과거 따위는 유치하게 않기

Jumpo 외모 집안 학벌
Jumpo mambo 능력 성격
Jumpo 암만 따져봐도
모두 말짱 꽝

너를 알기엔 아직 모자라
느낌은 좋은데 그게 뭔진
무작정 기다려 뭐하고
잘라 너라고 결정할 순 없는걸

나 역시 그 말은 충분히
가까이 따로 살았는데
도대체 서롤 만났다고
쉽게 결정할 있겠어

같이 삽시다 봅시다
우리 서로 잘 맞는지
한번 겪어 보면 어떨지
같이 삽시다 봅시다
그렇게 하고 싶지만 그럴 없어
아직 널 믿지 하겠어

Jumpo mambo 헷갈리나
mambo 헷갈린다 나도
Jumpo mambo shakarinarina
Jumpo mambo love

사랑이란 건 뛰고 설렌데
콩깍지 때문에 눈에 것도 없데
가진걸 아까운것 없고
사랑을 목숨까지 바친데

하지만 왜 쉽게 들 끝내는지
한 번쯤 신중히 생각해
너를 영원히 지켜줄게
그 맘 변하지않을꺼야

같이 삽시다 살아
과연 서로 잘 맞는지
한번 겪어 보면 어떨지
같이 삽시다 살아봅시다
그렇게 하고 싶지만 그럴 순
널 믿지 못하겠어

같이 삽시다 살아봅시다
과연 우리 잘 맞는지
어떤지를한번 보면 어떨지
같이 살아 봅시다
그렇게 싶지만 그럴 순 없어
이젠 믿지 못하겠어

자꾸 다른 사람이 눈에 띄는지
이런 믿을 수 있겠니

긴말 하긴 싫어

Cool- Aloha - Cool
- All For You - Cool
- Set Me Free - House Cool
- If We Were To Get Married - 결혼을 할거라면 - Cool
- Jumbo Bambo - Cool- Love To Be Loved By You - Marc Terenzi
- Baby - Justin Bieber
- Why Not Me - Enrique Iglesias
- Beautiful In White (Shane Filan) - Westlife
- Nothing's Gonna Change My Love For You - Glenn Medeiros

www.loidich.com