Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
2. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
3. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
4. tramy10 09-07-2018
Alone
5. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
6. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
7. thinh32 03-01-2018
Little Bird
8. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch

Uhhuh, uhhuh
Gái ngu, cái lũ gái ngu, một đám gái ngu

Cưng à, nếu chị õng ẹo như thế, thằng đó sẽ gọi lại cho chị ngay
Thật là một con nhỏ mê trai, chị đây thì chẳng muốn thành gái ngu đâu

Hãy đến shop Fred Segal, em sẽ thấy chúng bu đen bu đỏ ở đó
Cười hô hố để thiên hạ chú ý
Ráng kiếm thằng già nào để trả giùm tiền rượu
(Thử nêu tên xem nào)
Điều gì đã xảy đến với ước mơ làm nữ tổng thống?
Giờ con bé đang lả lơi trong video bên 50 Cent
Chúng du hí tốp hai, ba đứa
Với mấy con chó quạu đeo teo ngắt và mấy bộ đồ nhí nha nhí nhảnh

Đâu, người khôn đã đi về đâu?
Ôi, họ giờ nơi nao?

Cưng à, nếu chị õng ẹo như thế, thằng đó sẽ gọi lại cho chị ngay
Thật là một con nhỏ mê trai, chị đây thì chẳng muốn thành gái ngu đâu
Cưng nà, nếu chị điệu đà như th
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Stupid Girls - P!nk

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Uhhuh, uhhuh
Stupid girl (woo), stupid girls, stupid

Maybe if I act like that, that will call me back
porno paparazzi girls (yeah), I don't wanna be a stupid girl

Go to Fred Segal, you'll find them
Laughing loud so all the little people
Looking for a daddy to pay for the
droppin' names
What happened to the dream of a girl
She's dancing the video next to 50 Cent
They in packs of two or three
With their itsy bitsy doggies and their tees

Where, oh have the smart people gone?
Oh where, oh where could they (yeah yeah yeah)

Maybe if I like that,(woo) that guy will call me back
porno-paparazzi girls, I don't wanna a stupid girl
Maybe if I like that, flipping my blonde hair back (yeah)
Push up my bra like (uh-huh), I don't wanna be a stupid girl

(Break it now)
The disease is growing, epidemic
I'm scared that there a cure
The world believes it and I'm crazy
I cannot take any
I'm so glad I'll never fit in
That will be me
Outcasts girls with ambition
That's what I wanna see

Disasters all around
A world of
your only concern-
Will it up my hair?

Maybe if I act like that,(woo) that guy call me back
porno-paparazzi girls, I don't wanna be a girl
Maybe if I act like that, flipping my hair back (yeah)
Push up my bra like that (uh-huh), I don't wanna a stupid girl

(Do ya think? Do ya think? ya think?)
(I like like this, like this)

Pretty will you fuck me girl, silly, a lucky girl
Pull my hair I'll suck girl, stupid girl!
Pretty will fuck me girl, silly, as a lucky girl
Pull my hair I'll suck girl, stupid girl!

Maybe if I
Act like that,
Flipping my hair back...
Push up my bra like stupid girl! (girl girl girl)

Maybe if I act like that,(woo) that guy will call back
porno-paparazzi girls, I wanna be a stupid girl
Maybe if I act like that, flipping my blonde back (yeah)
Push up my bra like that (uh-huh), don't wanna be a stupid girl

Maybe if I act like that.... push my bra like that....
Stupid girl, girl, stupid girl....

P!nk- Just Give Me A Reason (Ft. fun.) - P!nk
- Try - P!nk
- Fuckin' Perfect - P!nk
- So What - Pink
- My Vietnam - P!nk

Rock- Forever And One - Helloween
- Forever - Stratovarius
- In The End - Linkin Park
- When You Cry - Vertical Horizon
- Alone - Avril Lavigne

www.loidich.com