Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
2. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
3. thinh32 03-01-2018
Little Bird
4. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
7. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
8. Visitors 15-10-2017
Little Bird
9. utmituot97 08-10-2017
Little Bird
10. hakimmane7b 30-09-2017
Little Bird

Uhhuh, uhhuh
Gái ngu, cái lũ gái ngu, một đám gái ngu

Cưng à, nếu chị õng ẹo như thế, thằng đó sẽ gọi lại cho chị ngay
Thật là một con nhỏ mê trai, chị đây thì chẳng muốn thành gái ngu đâu

Hãy đến shop Fred Segal, em sẽ thấy chúng bu đen bu đỏ ở đó
Cười hô hố để thiên hạ chú ý
Ráng kiếm thằng già nào để trả giùm tiền rượu
(Thử nêu tên xem nào)
Điều gì đã xảy đến với ước mơ làm nữ tổng thống?
Giờ con bé đang lả lơi trong video bên 50 Cent
Chúng du hí tốp hai, ba đứa
Với mấy con chó quạu đeo teo ngắt và mấy bộ đồ nhí nha nhí nhảnh

Đâu, người khôn đã đi về đâu?
Ôi, họ giờ nơi nao?

Cưng à, nếu chị õng ẹo như thế, thằng đó sẽ gọi lại cho chị ngay
Thật là một con nhỏ mê trai, chị đây thì chẳng muốn thành gái ngu đâu
Cưng nà, nếu chị điệu đà như th
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Stupid Girls - P!nk

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Uhhuh, uhhuh
Stupid girl (woo), stupid girls, girls

Maybe if I act like that, that guy call me back
porno paparazzi girls (yeah), I don't wanna a stupid girl (uhhuh)

Go to Fred Segal, you'll find there
Laughing loud so all the little stare
Looking for a daddy to pay for the
droppin' names
What happened to the dream of a president
She's dancing in the video next to 50
travel in packs of two or three
With their itsy doggies and their teeny-weeny tees

Where, oh where, the smart people gone?
Oh where, oh where could be? (yeah yeah yeah)

Maybe if I act like that,(woo) guy will call me back
porno-paparazzi girls, I don't wanna be stupid girl
Maybe I act like that, flipping my blonde hair back (yeah)
Push up my bra like that (uh-huh), I don't wanna a stupid girl

(Break it now)
The disease growing, it's epidemic
I'm that there ain't a cure
The world believes it and I'm crazy
cannot take any more!!!!
I'm so glad that I'll never fit
That never be me
Outcasts and with ambition
That's I wanna see (c'mon)

Disasters all around
world of despair
your only concern-
Will it fuck up hair?

Maybe I act like that,(woo) that guy will call me back
porno-paparazzi girls, I don't be a stupid girl
Maybe if I act like that, flipping my blonde back (yeah)
Push up bra like that (uh-huh), I don't wanna be a stupid girl

(Do ya Do ya think? Do ya think?)
(I like this, this, like this)

Pretty will you fuck me girl, silly, as lucky girl
my hair I'll suck it girl, stupid girl!
Pretty will you me girl, silly, as a lucky girl
Pull my hair I'll suck it girl, girl!

Maybe if I
Act like that,
Flipping my blonde hair
Push up my like that, stupid girl! (girl girl girl)

Maybe if I act like that,(woo) that guy will me back
porno-paparazzi girls, don't wanna be a stupid girl
Maybe if I act like that, flipping my blonde back (yeah)
Push up my bra that (uh-huh), I don't wanna be a stupid girl

Maybe if I act like that.... push up my bra that....
Stupid girl, girl, stupid girl....

P!nk- Just Give Me A Reason (Ft. fun.) - P!nk
- Try - P!nk
- Fuckin' Perfect - P!nk
- So What - Pink
- My Vietnam - P!nk

Rock- Forever And One - Helloween
- Forever - Stratovarius
- In The End - Linkin Park
- When You Cry - Vertical Horizon
- Alone - Avril Lavigne

www.loidich.com