Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. tramy10 09-07-2018
Alone
2. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
3. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
4. thinh32 03-01-2018
Little Bird
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
7. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
8. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
9. Visitors 15-10-2017
Little Bird
10. utmituot97 08-10-2017
Little Bird

Kháng cự

Sau những điều mà anh khiến tôi phải trải qua
Có lẽ anh nghĩ rằng tôi khinh miệt anh
Nhưng đến cuối cùng phải nói lời cám ơn anh
Bởi vì anh đã khiến tôi thêm mạnh mẽ

Khi mà tôi nghĩ rằng đã biết anh
Cứ nghĩ rằng anh luôn chân thành
Tôi chắc sẽ chẳng thể tin được
Biết tỏng anh rồi, kết thúc đi thôi
Vì tôi đã quá đủ
Anh vẫn đây, bên cạnh tôi đây
Luôn là thế, hạ thấp mình cho những trò đùa
Nhưng những trò đùa của anh luôn mang đến những điều tai hại
Vì anh đã bán mất đi tự trọng .. mmhmm

Sau tất cả những dối gian lọc lừa
Anh dường như nghĩ rằng tôi oán hận nơi anh
Nhưng, uh uh, oh không đâu, anh lầm rồi
Vì đó chưa là tất cả những gì anh đã cố gắng
Tôi sẽ học biết nhiều hơn để đủ sức vượt qua
Vì thế mà phải nói lời cám ơn
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Fighter - Christina Aguilera

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Fighter


all you put me through.
Youd Id despise you.
But in the end want to thank you.
Because made me that much stronger

i, thought I knew you
Thinking, that you were
guess i, I couldnt trust
Called bluff, time is up
I’ve had enough
You were, there by side
down for the ride
But your, joy ride just came in flames
cause your greed sold me out of shame,

After all the stealing and cheating
You probably that I hold resentment for you
But, uh uh, oh no, wrong
cause if it for all that you tried to do
I wanna know just how capable I am to through
So wanna say thank you

cause it makes me that much
Makes me work a bit harder
It makes me that much
thanks for making me a fighter
Made me a little bit faster
my skin a little bit thicker
Makes me that smarter
So thanks for making me a

Ohh, ohh, ohh, ohhhh, ohh-yeah uhhhuh

Never, saw coming
All your backstabbing
so, you could cash in
On a good thing before I realized game
I heard, youre around
Playing the now
dont, even begin
Feeling Im the one blame
cause you your own grave

After of the fights and the lies
Yes you wanted to harm me but that wont work
Uh, no more, no, its over
cause if it wasnt for all of your
I wouldnt know how to be this way now, and never back
So wanna say thank you

cause it makes me that stronger
Makes work a little bit harder
Makes me much wiser
So thanks for making a fighter
Made me learn a bit faster
Made skin a little bit thicker
It makes me that smarter
So thanks for me a fighter

How could this man I thought I
Turn out to be unjust cruel
Could only see the in you
Pretended not see the truth
You tried to hide your lies, yourself
Through in dnial
But the end youll see
You-wont-stop-me

I am a and i
I aint goin
There is no back
Ive had enough

cause it makes me much stronger
Makes me work a little harder
Makes me much wiser
thanks for making me a fighter
Made me learn a little faster
Made skin a little bit thicker
It makes that much smarter
So thanks for making me a

it makes me that much stronger
Makes me work a little bit
Makes me that much
thanks for making me a fighter
me learn a little bit faster
Made my skin a bit thicker
It me that much smarter
So thanks for me a fighter

Christina Aguilera- Hurt - Christina Aguilera
- Beautiful - Christina Aguilera
- Reflection (OST Mulan) - Christina Aguilera
- Genie In A Bottle - Christina Aguilera
- I Turn to You - Christina Aguilera

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com