Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
2. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
3. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
4. tramy10 09-07-2018
Alone
5. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
6. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
7. thinh32 03-01-2018
Little Bird
8. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch

Kháng cự

Sau những điều mà anh khiến tôi phải trải qua
Có lẽ anh nghĩ rằng tôi khinh miệt anh
Nhưng đến cuối cùng phải nói lời cám ơn anh
Bởi vì anh đã khiến tôi thêm mạnh mẽ

Khi mà tôi nghĩ rằng đã biết anh
Cứ nghĩ rằng anh luôn chân thành
Tôi chắc sẽ chẳng thể tin được
Biết tỏng anh rồi, kết thúc đi thôi
Vì tôi đã quá đủ
Anh vẫn đây, bên cạnh tôi đây
Luôn là thế, hạ thấp mình cho những trò đùa
Nhưng những trò đùa của anh luôn mang đến những điều tai hại
Vì anh đã bán mất đi tự trọng .. mmhmm

Sau tất cả những dối gian lọc lừa
Anh dường như nghĩ rằng tôi oán hận nơi anh
Nhưng, uh uh, oh không đâu, anh lầm rồi
Vì đó chưa là tất cả những gì anh đã cố gắng
Tôi sẽ học biết nhiều hơn để đủ sức vượt qua
Vì thế mà phải nói lời cám ơn
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Fighter - Christina Aguilera

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Fighter


all you put me through.
Youd Id despise you.
in the end I want to thank you.
Because made me that much stronger

When thought I knew you
Thinking, you were true
I guess i, I couldnt
Called your bluff, time up
cause I’ve enough
You were, by my side
down for the ride
But your, ride just came down in flames
cause your greed sold me out shame, mmhmm

After all of the and cheating
You probably think that hold resentment for you
But, uh, oh no, youre wrong
if it wasnt for all that you tried to do
I wanna know just how capable I to pull through
So I wanna say you

cause it makes me much stronger
Makes me work a little bit
It makes that much wiser
So thanks for making a fighter
me learn a little bit faster
Made my skin a bit thicker
Makes that much smarter
So thanks for making me fighter

Ohh, ohh, ohh, ohhhh, ohh-yeah uhhhuh

Never, it coming
of, your backstabbing
Just so, you cash in
On a good thing before realized your game
I heard, going around
Playing the now
But dont, even
Feeling Im the one blame
you dug your own grave

After all of the fights the lies
Yes you wanted to me but that wont work anymore
Uh, no more, no, its over
cause it wasnt for all of your torture
I wouldnt know how to be this now, and never back down
So I wanna say thank

cause it makes me that much
Makes work a little bit harder
Makes that much wiser
thanks for making me a fighter
Made learn a little bit faster
my skin a little bit thicker
It makes me that smarter
So thanks for making me a

How could this man I thought I
Turn to be unjust so cruel
Could only see the in you
not to see the truth
You tried to hide your lies, yourself
Through living in
But in the end see
You-wont-stop-me

I am a and i
I goin stop
There is no turning
Ive had enough

it makes me that much stronger
Makes me work a little bit
Makes me much wiser
So thanks for making me fighter
Made me learn a little faster
my skin a little bit thicker
It makes me that smarter
So thanks making me a fighter

cause it makes that much stronger
Makes me a little bit harder
Makes me much wiser
thanks for making me a fighter
Made learn a little bit faster
Made my a little bit thicker
It me that much smarter
So thanks for me a fighter

Christina Aguilera- Hurt - Christina Aguilera
- Beautiful - Christina Aguilera
- Reflection (OST Mulan) - Christina Aguilera
- Genie In A Bottle - Christina Aguilera
- I Turn to You - Christina Aguilera

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com