Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
2. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
3. thinh32 03-01-2018
Little Bird
4. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
7. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
8. Visitors 15-10-2017
Little Bird
9. utmituot97 08-10-2017
Little Bird
10. hakimmane7b 30-09-2017
Little Bird

Kháng cự

Sau những điều mà anh khiến tôi phải trải qua
Có lẽ anh nghĩ rằng tôi khinh miệt anh
Nhưng đến cuối cùng phải nói lời cám ơn anh
Bởi vì anh đã khiến tôi thêm mạnh mẽ

Khi mà tôi nghĩ rằng đã biết anh
Cứ nghĩ rằng anh luôn chân thành
Tôi chắc sẽ chẳng thể tin được
Biết tỏng anh rồi, kết thúc đi thôi
Vì tôi đã quá đủ
Anh vẫn đây, bên cạnh tôi đây
Luôn là thế, hạ thấp mình cho những trò đùa
Nhưng những trò đùa của anh luôn mang đến những điều tai hại
Vì anh đã bán mất đi tự trọng .. mmhmm

Sau tất cả những dối gian lọc lừa
Anh dường như nghĩ rằng tôi oán hận nơi anh
Nhưng, uh uh, oh không đâu, anh lầm rồi
Vì đó chưa là tất cả những gì anh đã cố gắng
Tôi sẽ học biết nhiều hơn để đủ sức vượt qua
Vì thế mà phải nói lời cám ơn
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Fighter - Christina Aguilera

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Fighter


After all you me through.
Youd think Id despise
But in the end I want thank you.
Because you made that much stronger

When i, I knew you
that you were true
I guess i, I trust
Called bluff, time is up
cause I’ve enough
were, there by my side
Always, for the ride
But joy ride just came down in flames
cause your greed sold me of shame, mmhmm

After all of stealing and cheating
You probably think that hold resentment for you
But, uh uh, oh no, youre
cause if it wasnt for that you tried to do
I wanna just how capable I am to pull through
So wanna say thank you

cause it makes that much stronger
Makes me a little bit harder
It makes me much wiser
So thanks for me a fighter
Made me learn little bit faster
my skin a little bit thicker
Makes me that smarter
So thanks for making me fighter

Ohh, ohh, ohhhh, ohh-yeah ah uhhhuh

Never, saw coming
All your backstabbing
Just you could cash in
a good thing before I realized your game
I youre going around
the victim now
But dont, begin
Feeling Im the one blame
you dug your own grave

After all the fights and the lies
Yes you wanted to harm me but that wont work
Uh, no more, oh no, its
cause if it for all of your torture
I wouldnt know to be this way now, and never back down
I wanna say thank you

cause it makes me that much
Makes me work a little harder
Makes me much wiser
So thanks for making me fighter
Made me a little bit faster
Made my skin a little thicker
makes me that much smarter
So thanks for making me a

could this man I thought I knew
Turn out to be so cruel
Could only the good in you
Pretended not to the truth
You tried to hide your disguise yourself
living in dnial
But in end youll see
You-wont-stop-me

I am a fighter and
I aint stop
There is no turning
Ive had enough

cause makes me that much stronger
Makes me work a bit harder
me that much wiser
So thanks making me a fighter
Made learn a little bit faster
Made my skin a little bit
It makes that much smarter
So thanks for me a fighter

cause it makes me that much
Makes me a little bit harder
Makes me that much
So for making me a fighter
Made me a little bit faster
Made my skin a little thicker
makes me that much smarter
So thanks for making me a

Christina Aguilera- Hurt - Christina Aguilera
- Beautiful - Christina Aguilera
- Reflection (OST Mulan) - Christina Aguilera
- Genie In A Bottle - Christina Aguilera
- I Turn to You - Christina Aguilera

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com