Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Kháng cự

Sau những điều mà anh khiến tôi phải trải qua
Có lẽ anh nghĩ rằng tôi khinh miệt anh
Nhưng đến cuối cùng phải nói lời cám ơn anh
Bởi vì anh đã khiến tôi thêm mạnh mẽ

Khi mà tôi nghĩ rằng đã biết anh
Cứ nghĩ rằng anh luôn chân thành
Tôi chắc sẽ chẳng thể tin được
Biết tỏng anh rồi, kết thúc đi thôi
Vì tôi đã quá đủ
Anh vẫn đây, bên cạnh tôi đây
Luôn là thế, hạ thấp mình cho những trò đùa
Nhưng những trò đùa của anh luôn mang đến những điều tai hại
Vì anh đã bán mất đi tự trọng .. mmhmm

Sau tất cả những dối gian lọc lừa
Anh dường như nghĩ rằng tôi oán hận nơi anh
Nhưng, uh uh, oh không đâu, anh lầm rồi
Vì đó chưa là tất cả những gì anh đã cố gắng
Tôi sẽ học biết nhiều hơn để đủ sức vượt qua
Vì thế mà phải nói lời cám ơn
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Fighter - Christina Aguilera

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Fighter


After all put me through.
Youd think despise you.
But in the end I to thank you.
Because you made that much stronger

When i, I knew you
Thinking, that were true
I guess i, couldnt trust
Called your bluff, time is
I’ve had enough
You were, there by my
Always, down the ride
But your, joy ride just came down in
cause your greed sold out of shame, mmhmm

After all of the and cheating
probably think that I hold resentment for you
But, uh uh, oh no, youre
cause if it wasnt all that you tried to do
I wanna know just how capable am to pull through
So I say thank you

it makes me that much stronger
Makes me work a little harder
It makes that much wiser
So thanks making me a fighter
Made me learn a little faster
Made skin a little bit thicker
me that much smarter
thanks for making me a fighter

Ohh, ohh, ohh, ohhhh, ah uhhhuh

Never, saw coming
All of, backstabbing
Just so, you could cash
On a good thing before I realized your
heard, youre going around
Playing the now
But dont, begin
Feeling Im one to blame
you dug your own grave

After of the fights and the lies
Yes you wanted harm me but that wont work anymore
Uh, more, oh no, its over
if it wasnt for all of your torture
I wouldnt know how to be this way now, and back down
So wanna say thank you

cause it makes me much stronger
Makes me a little bit harder
Makes that much wiser
So thanks for making a fighter
Made me learn a little faster
Made my skin a little bit
makes me that much smarter
So thanks for making me fighter

How could this man I I knew
Turn out be unjust so cruel
only see the good in you
Pretended not see the truth
You tried to hide your disguise yourself
Through in dnial
But in the youll see
You-wont-stop-me

I a fighter and i
I aint goin
is no turning back
Ive had enough

cause it me that much stronger
Makes me work a little bit
Makes that much wiser
So thanks for making me a
Made me a little bit faster
Made my skin a bit thicker
makes me that much smarter
So thanks for making a fighter

it makes me that much stronger
Makes work a little bit harder
Makes me that wiser
So thanks for making me fighter
Made me learn little bit faster
Made skin a little bit thicker
makes me that much smarter
So thanks for making me fighter

Christina Aguilera- Hurt - Christina Aguilera
- Beautiful - Christina Aguilera
- Reflection (OST Mulan) - Christina Aguilera
- Genie In A Bottle - Christina Aguilera
- I Turn to You - Christina Aguilera

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com