Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
2. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
3. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
4. tramy10 09-07-2018
Alone
5. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
6. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
7. thinh32 03-01-2018
Little Bird
8. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch

Kháng cự

Sau những điều mà anh khiến tôi phải trải qua
Có lẽ anh nghĩ rằng tôi khinh miệt anh
Nhưng đến cuối cùng phải nói lời cám ơn anh
Bởi vì anh đã khiến tôi thêm mạnh mẽ

Khi mà tôi nghĩ rằng đã biết anh
Cứ nghĩ rằng anh luôn chân thành
Tôi chắc sẽ chẳng thể tin được
Biết tỏng anh rồi, kết thúc đi thôi
Vì tôi đã quá đủ
Anh vẫn đây, bên cạnh tôi đây
Luôn là thế, hạ thấp mình cho những trò đùa
Nhưng những trò đùa của anh luôn mang đến những điều tai hại
Vì anh đã bán mất đi tự trọng .. mmhmm

Sau tất cả những dối gian lọc lừa
Anh dường như nghĩ rằng tôi oán hận nơi anh
Nhưng, uh uh, oh không đâu, anh lầm rồi
Vì đó chưa là tất cả những gì anh đã cố gắng
Tôi sẽ học biết nhiều hơn để đủ sức vượt qua
Vì thế mà phải nói lời cám ơn
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Fighter - Christina Aguilera

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Fighter


all you put me through.
Youd think Id you.
But in the end I want to thank
Because you made that much stronger

i, thought I knew you
Thinking, that you true
I i, I couldnt trust
Called your bluff, time is
cause I’ve enough
You were, there by side
Always, down for ride
But your, joy ride came down in flames
cause your greed sold out of shame, mmhmm

After all of the and cheating
You probably think that I resentment for you
But, uh uh, no, youre wrong
cause if it wasnt all that you tried to do
I wanna know just how capable am to pull through
So I wanna thank you

it makes me that much stronger
Makes me a little bit harder
It makes me that wiser
So thanks for me a fighter
Made me a little bit faster
my skin a little bit thicker
Makes me that much
So thanks for making me fighter

Ohh, ohh, ohh, ohhhh, ohh-yeah ah

Never, saw coming
All of, backstabbing
Just so, you could cash
On a good thing before I realized game
I youre going around
Playing the victim
But even begin
Feeling Im one to blame
cause you dug own grave

After all of fights and the lies
Yes you wanted harm me but that wont work anymore
Uh, more, oh no, its over
cause if wasnt for all of your torture
I wouldnt know how to be this way now, and never back
So I wanna say you

cause it makes me that stronger
Makes me work a bit harder
Makes that much wiser
So thanks making me a fighter
me learn a little bit faster
Made my skin a little bit
It makes me that much
So for making me a fighter

How could man I thought I knew
Turn out to unjust so cruel
Could only see the good you
Pretended not to see truth
You tried to hide lies, disguise yourself
Through living dnial
But in the youll see
You-wont-stop-me

I am fighter and i
I goin stop
There no turning back
Ive had enough

cause makes me that much stronger
me work a little bit harder
Makes me much wiser
thanks for making me a fighter
Made me a little bit faster
Made my skin a little bit
It makes me much smarter
So thanks for making me fighter

cause makes me that much stronger
Makes me work a little bit
me that much wiser
So for making me a fighter
Made me learn a bit faster
Made my skin a little bit
It makes me that much
thanks for making me a fighter

Christina Aguilera- Hurt - Christina Aguilera
- Beautiful - Christina Aguilera
- Reflection (OST Mulan) - Christina Aguilera
- Genie In A Bottle - Christina Aguilera
- I Turn to You - Christina Aguilera

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com