Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. tramy10 09-07-2018
Alone
2. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
3. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
4. thinh32 03-01-2018
Little Bird
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
7. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
8. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
9. Visitors 15-10-2017
Little Bird
10. utmituot97 08-10-2017
Little Bird

[Charlie Puth]
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Như trước đây nữa
Ta chẳng còn yêu nhau
Tại sau lại như vậy chứ?
Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Như trước đây nữa

Anh mới nghe tin em đã tìm được người em hằng trông mong
Em tìm kiếm bấy lâu nay
Giá mà anh biết được người đó chẳng phải anh
Vì sau chừng ấy thời gian anh vẫn tự hỏi lòng
Tại sao anh không thể quên em
Như cách em quên anh quá ư dễ dàng ấy

Anh chẳng muốn biết
Em sẽ diện váy gì tối nay
Liệu hắn ta có ôm em thật chặt
Như cách anh từng làm trước đây
Anh quá si tình mất rồi
Đáng lẽ anh phải nhận ra tình yêu của em chẳng khác nào một trò đùa
Giờ anh chẳng thể thôi nghĩ về em
Thật đáng tiếc vì

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói c
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 [Charlie Puth:]
We don't anymore
We don't talk
We don't talk
Like used to do
We love anymore
What was all it for?
Oh, we don't anymore
Like we used to

I heard you found the one you've been looking
You've been for
I wish I would have that wasn't me
Cause after all this time I still wonder
Why I can't move
Just the way you did so

Don't wanna know
What kind of dress you're tonight
If he's holding onto so tight
way I did before
I overdosed
Should've known your love was game
Now I can't get you out my brain
it's such a shame

we don't talk anymore
don't talk anymore
We don't anymore
Like we used to
We don't love
What all of it for?
Oh, we don't anymore
Like we used do

[Selena Gomez:]
I just hope lying next to somebody
knows how to love you like me
There must be a good reason that you're
now and then I think you
Might want me to come show up at your
But I'm just too afraid that I'll wrong

Don't wanna know
If you're into her eyes
If she's holding onto so tight the way I did before
I overdosed
Should've known love was a game
Now can't get you out of my brain
Oh, such a shame

[Charlie Puth Selena Gomez:]
That we don't talk
(We don't we
We don't talk
(We don't we
We don't anymore
Like we to do
We love anymore
(We don't we
What all of it for?
don't we don't)
Oh, we don't talk
Like we to do
Like used to do

Don't wanna know
What kind of you're wearing tonight
If he's giving to you just right
way I did before
I overdosed
Should've known your love a game
Now I get you out of my brain
Oh, it's such a

we don't talk anymore
(We we don't)
We don't talk
don't we don't)
We talk anymore
Like we used do
We don't anymore
(We don't don't)
was all of it for?
(We don't we
Oh, we don't talk
Like we to do

(We don't anymore)
Don't wanna know
What kind of dress you're tonight (Oh)
If he's onto you so tight (Oh)
The way did before
(We talk anymore)
I overdosed
Should've known your love was a (Oh)
Now I can't get you out of my brain
it's such a shame

we don't talk anymore

Charlie Puth- We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth
- Attention - Charlie Puth
- One Call Away - Charlie Puth
- Marvin Gaye (feat. Meghan Trainor) - Charlie Puth
- Dangerously - Charlie Puth

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com