Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
2. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
3. thinh32 03-01-2018
Little Bird
4. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
7. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
8. Visitors 15-10-2017
Little Bird
9. utmituot97 08-10-2017
Little Bird
10. hakimmane7b 30-09-2017
Little Bird

[Charlie Puth]
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Như trước đây nữa
Ta chẳng còn yêu nhau
Tại sau lại như vậy chứ?
Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Như trước đây nữa

Anh mới nghe tin em đã tìm được người em hằng trông mong
Em tìm kiếm bấy lâu nay
Giá mà anh biết được người đó chẳng phải anh
Vì sau chừng ấy thời gian anh vẫn tự hỏi lòng
Tại sao anh không thể quên em
Như cách em quên anh quá ư dễ dàng ấy

Anh chẳng muốn biết
Em sẽ diện váy gì tối nay
Liệu hắn ta có ôm em thật chặt
Như cách anh từng làm trước đây
Anh quá si tình mất rồi
Đáng lẽ anh phải nhận ra tình yêu của em chẳng khác nào một trò đùa
Giờ anh chẳng thể thôi nghĩ về em
Thật đáng tiếc vì

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói c
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 [Charlie Puth:]
We don't anymore
We don't anymore
We talk anymore
Like we used to
We don't anymore
What was all of it
Oh, don't talk anymore
Like we used do...

I just heard you found the you've been looking
You've looking for
wish I would have known that wasn't me
Cause even after all this time I still
Why I can't move
Just the you did so easily

Don't wanna know
What kind of you're wearing tonight
If he's holding onto you so
The way I before
I overdosed
Should've known your love was game
Now I can't get you out of my
Oh, such a shame

we don't talk anymore
don't talk anymore
We talk anymore
we used to do
We don't love
What was all of it
we don't talk anymore
Like we used do

[Selena Gomez:]
I just you're lying next to somebody
Who how to love you like me
must be a good reason that you're gone
now and then I think you
Might want me to come show up at door
But I'm just afraid that I'll be wrong

Don't wanna know
If you're looking into eyes
If she's holding onto you tight the way I did before
I overdosed
Should've known love was a game
Now can't get you out of my brain
it's such a shame

[Charlie Puth & Selena
That we talk anymore
don't we don't)
We don't talk
(We we don't)
We don't anymore
Like used to do
We love anymore
(We we don't)
What all of it for?
(We we don't)
Oh, we don't anymore
Like used to do
Like used to do

Don't wanna know
kind of dress you're wearing tonight
If he's giving to you just right
way I did before
I overdosed
Should've known your love was a
Now I can't get out of my brain
Oh, it's such a

That don't talk anymore
(We don't don't)
We don't talk
(We we don't)
We don't anymore
Like used to do
don't love anymore
don't we don't)
What was all it for?
(We we don't)
Oh, don't talk anymore
Like we to do

(We don't talk
Don't wanna know
What kind of you're wearing tonight (Oh)
If he's onto you so tight (Oh)
The I did before
don't talk anymore)
I overdosed
Should've known your love was game (Oh)
Now I can't get you out my brain (Woah)
Oh, such a shame

That we don't talk

Charlie Puth- We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth
- Attention - Charlie Puth
- One Call Away - Charlie Puth
- Marvin Gaye (feat. Meghan Trainor) - Charlie Puth
- Dangerously - Charlie Puth

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com