Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. thaouyen0400 09-08-2017
Alone
2. thaouyen0400 09-08-2017
Sing Me To Sleep
3. thaouyen0400 09-08-2017
Faded
4. huyenvihem 02-08-2017
Sing Me To Sleep
5. tlinhhsc1 21-07-2017
Faded
6. rinotruc 14-06-2017
Take Me To Your Heart
7. pomcute 01-05-2017
Faded
8. kietlac199x 22-04-2017
Faded
9. quynhyii 21-04-2017
Faded
10. hoangthiet 18-04-2017
Faded

[Charlie Puth]
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Như trước đây nữa
Ta chẳng còn yêu nhau
Tại sau lại như vậy chứ?
Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Như trước đây nữa

Anh mới nghe tin em đã tìm được người em hằng trông mong
Em tìm kiếm bấy lâu nay
Giá mà anh biết được người đó chẳng phải anh
Vì sau chừng ấy thời gian anh vẫn tự hỏi lòng
Tại sao anh không thể quên em
Như cách em quên anh quá ư dễ dàng ấy

Anh chẳng muốn biết
Em sẽ diện váy gì tối nay
Liệu hắn ta có ôm em thật chặt
Như cách anh từng làm trước đây
Anh quá si tình mất rồi
Đáng lẽ anh phải nhận ra tình yêu của em chẳng khác nào một trò đùa
Giờ anh chẳng thể thôi nghĩ về em
Thật đáng tiếc vì

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói c
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 [Charlie Puth:]
don't talk anymore
don't talk anymore
We don't anymore
Like we used to
We don't love
What was all it for?
Oh, we don't anymore
Like we used to

I heard you found the one you've been looking
been looking for
wish I would have known that wasn't me
Cause even after all time I still wonder
Why I can't on
Just the way did so easily

Don't wanna know
What of dress you're wearing tonight
If he's onto you so tight
The way I did
I overdosed
Should've known your was a game
Now I can't get out of my brain
it's such a shame

That we don't anymore
We don't talk
We talk anymore
Like we used to
We don't love
What was of it for?
Oh, we don't talk
Like used to do

[Selena Gomez:]
I just hope you're lying next somebody
Who knows how to love you me
There be a good reason that you're gone
Every now and then I think
Might want me to come show up at your
But I'm just too afraid that be wrong

Don't wanna know
If you're looking into eyes
If she's holding onto you so tight the way did before
I overdosed
Should've known love was a game
Now I can't you out of my brain
Oh, it's such shame

[Charlie Puth Selena Gomez:]
That we talk anymore
(We don't we
We don't talk
don't we don't)
We talk anymore
Like used to do
We don't anymore
don't we don't)
What was all of for?
don't we don't)
Oh, don't talk anymore
Like used to do
Like we used to

Don't wanna know
What kind of dress wearing tonight
If he's it to you just right
The way I before
I overdosed
Should've known your love was a
Now I get you out of my brain
Oh, it's such a

That we don't talk
don't we don't)
don't talk anymore
(We don't don't)
We don't talk
Like we used to
We love anymore
(We don't we
What all of it for?
(We don't we
Oh, we talk anymore
Like we used do

(We talk anymore)
Don't wanna know
What of dress you're wearing tonight (Oh)
If he's holding onto you tight (Oh)
The way I before
(We don't anymore)
I overdosed
Should've known your love was a game
Now can't get you out of my brain (Woah)
Oh, it's such shame

That we don't anymore

Charlie Puth- We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth
- Attention - Charlie Puth
- One Call Away - Charlie Puth
- Marvin Gaye (feat. Meghan Trainor) - Charlie Puth
- Dangerously - Charlie Puth

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Until You - Shayne Ward

www.loidich.com