Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
2. Visitors 15-10-2017
Little Bird
3. utmituot97 08-10-2017
Little Bird
4. hakimmane7b 30-09-2017
Little Bird
5. nguyenloan21184 21-08-2017
Faded
6. thaouyen0400 09-08-2017
Alone
7. thaouyen0400 09-08-2017
Sing Me To Sleep
8. thaouyen0400 09-08-2017
Faded
9. huyenvihem 02-08-2017
Sing Me To Sleep
10. tlinhhsc1 21-07-2017
Faded

Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia
Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia

Nghe đây, em có thể tỏ vẻ vô tư
Cư xử như thể em không quan tâm
Bảo dòng sông không có ý định nghiệt ngã
Nhưng em đang cố đẩy tôi ra xa
Nói rằng không muốn phải chuốc lấy đớn đau
Nhưng tôi thấy em làm đau tôi trước
Với những lời em đã nói ra

Có lẽ em nên rơi
Đó là việc những dòng sông hay làm
Vì khi em đang chìm đắm trong ái tình
Em không màng một góc nhìn khác
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp hơn

Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Ôi dòng sông (dòng sông,
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

River - Charlie Puth

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Don't run from  river
Don't from me river river
don't run from me river
Don't run me river river

Look, can play it cool
Act like you care
River don't mean
You're pushing away
Don't want to get
Saw you hurt first
With words you say

you should fall
what rivers do
'cause when you're love
You don't mind a view
Things are up

river (river, river)
Don't run (run,
Don't (river, river)
Don't run (run,
Oh river (river,
Don't (run, run)
Don't run (river,
our love (run, run)

Look, don't give up
When water's rough
you gonna go?
heart is your home
Nothing is as
As running your own
river don't you rush

Maybe you fall
That's what do
when you're in love
You don't mind a different
Things are looking

Oh river (river,
Don't run (run,
Don't (river, river)
Don't run (run,
Oh river river)
Don't run run)
Don't run (river,
From our love run)

Don't from me river
Don't run from river river
No don't from me river
Don't run me river river
No don't run me river
Don't run from me river
No don't from me river

Maybe you fall
That's rivers do
'cause you're in love
You don't mind different view
Things are up

Oh river (river,
Don't run (run,
Don't run (river,
Don't run run)
Oh (river, river)
Don't run (run,
run (river, river)
From our love (run,

river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river
Don't run (river, river) (No don't run from river)
run (run, run) (Don't run from me river river)
Oh river (river, river) (Don't run from river)
Don't run (run, (Don't run from me river river)
Don't run (river, river) (No don't run from me
From our love (run, run) (Don't from me river river)
No

Charlie Puth- We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth
- Attention - Charlie Puth
- One Call Away - Charlie Puth
- Marvin Gaye (feat. Meghan Trainor) - Charlie Puth
- Dangerously - Charlie Puth

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Until You - Shayne Ward

www.loidich.com