Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. thaouyen0400 09-08-2017
Alone
2. thaouyen0400 09-08-2017
Sing Me To Sleep
3. thaouyen0400 09-08-2017
Faded
4. huyenvihem 02-08-2017
Sing Me To Sleep
5. tlinhhsc1 21-07-2017
Faded
6. rinotruc 14-06-2017
Take Me To Your Heart
7. pomcute 01-05-2017
Faded
8. kietlac199x 22-04-2017
Faded
9. quynhyii 21-04-2017
Faded
10. hoangthiet 18-04-2017
Faded

Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia
Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia

Nghe đây, em có thể tỏ vẻ vô tư
Cư xử như thể em không quan tâm
Bảo dòng sông không có ý định nghiệt ngã
Nhưng em đang cố đẩy tôi ra xa
Nói rằng không muốn phải chuốc lấy đớn đau
Nhưng tôi thấy em làm đau tôi trước
Với những lời em đã nói ra

Có lẽ em nên rơi
Đó là việc những dòng sông hay làm
Vì khi em đang chìm đắm trong ái tình
Em không màng một góc nhìn khác
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp hơn

Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Ôi dòng sông (dòng sông,
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

River - Charlie Puth

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Don't run from me 
Don't run from river river
No don't run me river
Don't run from me river

Look, you can play cool
Act like don't care
River mean cruel
You're pushing away
Don't want get hurt
you hurt me first
the words you say

you should fall
what rivers do
when you're in love
You don't mind different view
Things are up

Oh (river, river)
Don't (run, run)
Don't (river, river)
Don't run run)
river (river, river)
Don't (run, run)
Don't run (river,
From our love (run,

Look, darling don't give
When the water's
Where you gonna
My is your home
Nothing as cold
As on your own
So don't you rush

Maybe should fall
That's what do
when you're in love
You mind a different view
Things are up

Oh river river)
Don't run run)
run (river, river)
run (run, run)
Oh river river)
run (run, run)
run (river, river)
From our love run)

Don't from me river
Don't run from me river
No run from me river
Don't run from me river
don't run from me river
Don't run from me river
No run from me river

Maybe should fall
what rivers do
when you're in love
You mind a different view
are looking up

Oh river (river,
run (run, run)
Don't (river, river)
Don't (run, run)
Oh (river, river)
Don't run (run,
Don't run (river,
our love (run, run)

Oh river (river, river) (Don't run from river)
run (run, run) (Don't run from me river river)
Don't run (river, river) (No don't run me river)
Don't run (run, (Don't run from me river river)
Oh river (river, river) (Don't from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from river river)
Don't run (river, (No don't run from me river)
From our love run) (Don't run from me river river)
No

Charlie Puth- We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth
- Attention - Charlie Puth
- One Call Away - Charlie Puth
- Marvin Gaye (feat. Meghan Trainor) - Charlie Puth
- Dangerously - Charlie Puth

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Until You - Shayne Ward

www.loidich.com