Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
2. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
3. thinh32 03-01-2018
Little Bird
4. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
7. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
8. Visitors 15-10-2017
Little Bird
9. utmituot97 08-10-2017
Little Bird
10. hakimmane7b 30-09-2017
Little Bird

Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia
Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia

Nghe đây, em có thể tỏ vẻ vô tư
Cư xử như thể em không quan tâm
Bảo dòng sông không có ý định nghiệt ngã
Nhưng em đang cố đẩy tôi ra xa
Nói rằng không muốn phải chuốc lấy đớn đau
Nhưng tôi thấy em làm đau tôi trước
Với những lời em đã nói ra

Có lẽ em nên rơi
Đó là việc những dòng sông hay làm
Vì khi em đang chìm đắm trong ái tình
Em không màng một góc nhìn khác
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp hơn

Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Ôi dòng sông (dòng sông,
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

River - Charlie Puth

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Don't run from me 
Don't run from me river
No don't run from me
Don't run from me river

Look, you can play it
Act like don't care
River don't mean
You're me away
Don't want to get
Saw you hurt first
With the you say

you should fall
what rivers do
when you're in love
You mind a different view
are looking up

Oh river (river,
Don't run (run,
Don't run river)
Don't run (run,
Oh river (river,
Don't run (run,
Don't run (river,
From love (run, run)

Look, darling give up
When water's rough
Where gonna go?
heart is your home
Nothing as cold
As on your own
So river you rush

Maybe should fall
That's rivers do
'cause when in love
You mind a different view
are looking up

Oh river (river,
run (run, run)
Don't run river)
Don't run (run,
Oh river (river,
run (run, run)
run (river, river)
our love (run, run)

Don't from me river
Don't from me river river
No run from me river
run from me river river
don't run from me river
Don't run from me river
No don't run from me

you should fall
That's what rivers
'cause when you're in
You don't a different view
Things looking up

river (river, river)
Don't run (run,
Don't (river, river)
Don't run run)
river (river, river)
Don't run (run,
run (river, river)
From our (run, run)

Oh (river, river) (Don't run from me river)
Don't run run) (Don't run from me river river)
Don't run (river, river) (No don't from me river)
run (run, run) (Don't run from me river river)
Oh river (river, river) run from me river)
Don't (run, run) (Don't run from me river river)
Don't run (river, river) (No don't run from me
From our love run) (Don't run from me river river)
No

Charlie Puth- We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth
- Attention - Charlie Puth
- One Call Away - Charlie Puth
- Marvin Gaye (feat. Meghan Trainor) - Charlie Puth
- Dangerously - Charlie Puth

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com