Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. kietlac199x 22-04-2017
Faded
2. quynhyii 21-04-2017
Faded
3. hoangthiet 18-04-2017
Faded
4. skybigboy 05-04-2017
Faded
5. Visitors 05-04-2017
Faded
6. midoritamako 20-03-2017
Faded
7. Youneverwalkalone 12-03-2017
All Of Me
8. Youneverwalkalone 12-03-2017
Faded
9. Youneverwalkalone 12-03-2017
Turn Down For What (feat. Lil Jon)
10. Youneverwalkalone 11-03-2017
Alone

Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia
Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia

Nghe đây, em có thể tỏ vẻ vô tư
Cư xử như thể em không quan tâm
Bảo dòng sông không có ý định nghiệt ngã
Nhưng em đang cố đẩy tôi ra xa
Nói rằng không muốn phải chuốc lấy đớn đau
Nhưng tôi thấy em làm đau tôi trước
Với những lời em đã nói ra

Có lẽ em nên rơi
Đó là việc những dòng sông hay làm
Vì khi em đang chìm đắm trong ái tình
Em không màng một góc nhìn khác
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp hơn

Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Ôi dòng sông (dòng sông,
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

River - Charlie Puth

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Don't run from me 
Don't run me river river
No run from me river
Don't from me river river

you can play it cool
Act like you care
River don't mean
You're me away
Don't to get hurt
you hurt me first
With the words say

Maybe should fall
what rivers do
'cause when in love
You don't mind a different
Things looking up

river (river, river)
Don't run (run,
Don't (river, river)
Don't run run)
river (river, river)
Don't run run)
Don't (river, river)
From our love (run,

Look, darling don't give
When water's rough
Where you go?
My heart is your
Nothing as cold
running on your own
So river don't rush

Maybe should fall
That's rivers do
when you're in love
You don't mind different view
Things are up

Oh river (river,
Don't (run, run)
Don't run (river,
run (run, run)
Oh river river)
Don't (run, run)
Don't run river)
From our love run)

Don't run from me
Don't run from river river
don't run from me river
run from me river river
No don't run me river
Don't run from river river
No don't run me river

Maybe you fall
what rivers do
when you're in love
You don't mind different view
are looking up

Oh river river)
run (run, run)
Don't run (river,
Don't run (run,
river (river, river)
Don't run run)
Don't (river, river)
From our (run, run)

Oh river (river, river) (Don't run me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river)
run (river, river) (No don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't from me river river)
Oh river river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river)
Don't run (river, river) (No don't run me river)
From our love (run, run) (Don't run from me river
No

Charlie Puth- We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - Charlie Puth
- One Call Away - Charlie Puth
- Marvin Gaye (feat. Meghan Trainor) - Charlie Puth
- Dangerously - Charlie Puth
- River - Charlie Puth

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Until You - Shayne Ward

www.loidich.com