Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
2. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
3. thinh32 03-01-2018
Little Bird
4. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
7. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
8. Visitors 15-10-2017
Little Bird
9. utmituot97 08-10-2017
Little Bird
10. hakimmane7b 30-09-2017
Little Bird


Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

[My LIVE] 양홍원(Young B)-지도 -

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 거울은 언제나 날
근데 혹시 이것까지 전부
나의 작각인지도
우리 동네에 거지고
난 어리지만 알 겉아
현수막엔 거짓뿐
안 보이는 진구
필요 없는 믿음
난 강해졌다 생각했는데
작아질지도

유난히 피곤한 밤엔
이 불안에 숨어
걱정하는 엄마는
아래증에서 날 불러
이러다가 여기서
내가 망가질지도
시간이 지난다면
저 오짐이 사라질지도
난 게으른 양아지
형들을 욕했는데
또다시 난 그들간
똑같아질지도
내가 실패한다면
상상 외제자 주인은
그들로 완전히 뒤바뀔지도
꿈에 나온 미국
어린 나와 범비는 살자
우리에겐 영원히 꿈일지도
그곳은 너무도 깊은
현실은 빠지지도 않은 거
붕 떠있는 기름
시작점에 내 TEAM
우리가 이기고 올라온
겉멋뿐인 홍대 길바닥
이젠 그들올 욕하지만
꿈의 UNDERGROUND
그건 저음부터
뜻일지도 몰라
저음부터 전부
그저 꿈일지도 몰라
옆에 있지만
내일 떠날지도 몰라

감으면 보이지 않는 여기
난 멀리 가고 말했지만
겁이 나기
눈앞이 깜깜해지고
잠깐 쉬어가도 돈다며
두 눈을 감아
그래 사실 많은
부담감이 만든 압박
근데 다 말하지
전부 똑같아
나만큼 해본 적도 없잖아
거품 낀 꼰대들 겉멋뿐
YEAH DON'T TELL ME YEAH

지금의 내 위진
뭐가 틀린가에 대해
문제들이 막고 있는
기로에 있지
근데 내 진구와
난 피하기로 했지
JUST DO IT COOL
얻을 거야 "부"
전부를 걸었지
겨우 꾼 두 번째 꿈에
나도 가끔은 삐끗대
마지 영화
THE WORLD I HAVE SHOT- Promises Don't Come Easy - Caron Nightingale -
- (Nhạc Nga) Улыбка (Nụ cười) -
- Jamaica farewell -
- My Heart’s Calling (가슴이 욕해) – Kim Dong Wook (김동욱) -
- All For One -

Kpop- Haru Haru - Big Bang
- Day By Day - T-Ara
- Sorry Sorry - Super Junior
- Oh! - SNSD (Girls' Generation)
- TTL (Time to love) - T-Ara

www.loidich.com