Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
2. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
3. thinh32 03-01-2018
Little Bird
4. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
7. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
8. Visitors 15-10-2017
Little Bird
9. utmituot97 08-10-2017
Little Bird
10. hakimmane7b 30-09-2017
Little Bird

Ok
Đến nơi rồi
Giờ theo tôi nhé
Xem nào
Hành động chút đi

Mọi người làm theo bước nhảy của bạn
Đúng là chẳng gì tuyệt hơn một đêm nhộn nhịp
No ha

Bạn đã sẵn sàng chưa
Một điều mới mẻ đêm nay
(Oh yeah)
Tôi có một bước nhảy hoàn toàn mới toanh
Bạn sẽ thích cho xem
Xem nào mấy chàng trai

Bạn nhất định phải làm theo những gì tôi làm
Cứ làm theo sự hướng dẫn của tôi

Mọi người hãy rung người chút đi
Làm món kem đông lạnh nào
Bạn hãy tạo dáng
Bạn có biết làm động tác sữa lắc không
Lắc thôi
Lắc nó xuống thấp

Làm động tác mũ trượt tuyết nhé
Trái rồi phải
Giơ tay lên khoảng không
Chúng ta có thể mở tiệc cả đêm

[Chorus]
(Làm món kem đông lạnh nào
(Whoa)
Tạo dáng thôi
(Hey)
Bạn có thể làm món sữa lắc không
Lắc thôi
Lắc nó xuố
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Let's Chill - Miley Cyrus

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 All right
Here we go
Follow me now
Come on
Hit it

Everybody do dance
Ain´t nothing better
Than an all night
No ha

Are you for a little
Something new tonight
(Oh yeah)
I got a brand step up thing
You´re gonna like
Come on boys

do like I do
follow my lead

Everybody let's chill
Do the ice freeze
Strike your pose
you do the milkshake
Shake it
Shake down low

Do the snow slide
Left to right
your hands in the air
We party all night

Do the ice cream
(Whoa)
Strike your pose
(Hey)
Can you do milkshake
Shake it
Shake it down

Do the cone slide
Left to right
Put your hands in air
We can party all

Shake it
Shake it (2x)
Shake (3x) down low
And do ice creem freeze
Ha

kinds of step ups
you feel good
you feel real good)
Tripple step butterfly
Sugar fun
(Shake it) (4x)

I´m come in with a new thing
It´s what ya
(That´s right)
Now everybody want the ice freeze
(Whohoo)
Come on boys

Gotta do I do
follow my lead

Everybody let's chill
Do the ice cream
Strike your pose
Can you do the
Shake it
Shake down low

Do the cone slide
Left to right
Put your hands in the
We can party night

Do the ice cream
Strike your pose
Can you do the
Shake it
(Shake it shake it down
Shake it low

the snow cone slide
Left to right
(Left to right)
Put hands in the air
We can all night

Party all night

I hear someone say party
(Party)
We´re getting started
Whoa

Wanna take from the top
Well you know I
Now let´s chill
(Uh oh)
Lights camra freeze
(Yeah) (4x)
Everybody let's go

Do the ice cream
Strike your pose
Can you the milkshake
Shake it
it down low

the snow cone slide
Left to right
Put your hands in the
We party all night

Do ice cream freeze
(Oh)
Strike your pose
you do the milkshake
Shake it
Shake down low
(Whoa)

you snow cone slide
Left to right
(Ha)
Put your hands in the
We can party all

(Do ice cream freeze)
Do the ice freeze
(Do the ice cream
Can you do milkshake
Shake it (5x)

(Snow cone slide)
do the snow cone slide
(Do the snow slide)
Put your in the air
Go crazy
Everybody let´s chill

Miley Cyrus- The Climb - Miley Cyrus
- Wrecking Ball - Miley Cyrus
- Butterfly Fly Away - Miley Cyrus
- 7 Things - Miley Cyrus
- True Friend (Hanna Montana OST) - Miley Cyrus

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com