Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. chulinhchi000 25-04-2014
Blue Night
2. kub00m1412 24-04-2014
Mouse Loves Rice
3. binchuot10897 23-04-2014
Mouse Loves Rice
4. 1122 04-04-2014
Say You Will
5. vietphi1805 27-03-2014
Say You Will
6. loanzozo9x 22-03-2014
Say You Will
7. Quyettrangkien 21-03-2014
I Have A Dream
8. thungthuong1 17-03-2014
I Have A Dream
9. phucthinh42 16-03-2014
Say You Will
10. vitcononline_klbg 15-03-2014
Say You Will

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Close
View Full Version

Help: Close

Fill in the blank

Press Tab to next, Enter to Submit


www.loidich.com

Learning English By Songs

More... Share to Facebook Share to Twitter Email This

Heal The World - Michael Jackson

Help - View Vietnamese translation - Youtube Video - Report Link
 There's a  in your heart and I know that it is love
And this could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll there's no need to cry
In this place, you'll feel there's no hurt or

There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, a better place

Heal the world, make it a better place for you and for me and the human race
There are people dying, if you enough for the living,
make a better place you and for me

you want to know why there's a love that cannot lie
Love is strong, it cares of joyful giving
If we try, we shall see in this bliss we cannot feel fear dread
We stop and start living.

Then it feels that love's enough for us growing
So make a better world, make a better

Heal the world, make it a better place for you and for me the entire human race
There are people dying, if you care enough for living,
make a better place for and for me

And the dream we were in will reveal a joyful face
And the world we once believed in will shine in grace

Then do we keep strangling life, wound this earth, crucify its soul?
Though it's to see this world is heavenly,
be God's glow!

We could fly so high, our spirits never die
In heart, I feel you are all my brothers
Create a world with fear, together we'll cry happy tears

the nations turn their swords into plowshares
We could really get if you cared enough for the living
Make a little space to make better place

Heal the world, it a better place
for you and me and the entire human race
are people dying, if you care enough for the living,
make a better place for you and me

Heal the world, make a better place
for you and me and the entire human race
There are people dying, you care enough for the living,
make a better place you and for me

Heal world, make it a better place
for you for me and the entire human race.
are people dying, if you care enough for the living,
make a better place for you for me

There are people if you care enough for the living,
make a better place you and for me
There are people dying, if you enough for the living,
make a better place for you for me

a better place.
Make a place.
Make better place.

Heal the world we live
it for our children.
Heal the world we live
save it for children.
Heal world we live in;
save for our children.
Heal world we live in;
save it our children.

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- No Promises - Shayne Ward
- The Day You Went Away - M2M
- Cry On My Shoulder - Deutschland Sucht Den Superstar

www.loidich.com