Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. maihanh3i2 23-07-2014
No Promises
2. blue_flipflop972 21-07-2014
When I Look At You
3. hoangthuy1010.sunris 20-07-2014
From Sarah With Love
4. jenny,ryn57 12-07-2014
A Thousand Years
5. jenny,ryn57 24-06-2014
Betrayal
6. jenny,ryn57 24-06-2014
When I Look At You
7. jenny,ryn57 24-06-2014
Safe And Sound (OST The Hunger Games) - Ft. The Civil Wars
8. jenny,ryn57 18-06-2014
No Promises
9. lekimngan_229 03-06-2014
You Belong With Me
10. lekimngan_229 03-06-2014
Love Story

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Heal The World - Michael Jackson

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
  a place in your heart and I know that it is love
this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, find there's no need to cry
In this place, you'll feel there's hurt or sorrow

There are ways to get there, if you care for the living, make a little space, make a better place

Heal world, make it a better place for you and for me and the entire human race
There are people dying, if you enough for the living,
a better place for you and for me

If you to know why there's a love that cannot lie
Love is strong, it only cares joyful giving
If try, we shall see in this bliss we cannot feel fear or dread
We stop existing start living.

Then feels that always love's enough for us growing
So make a better world, make better world

Heal the world, make it a better place for you and for me and entire human race
There are dying, if you care enough for the living,
make a better place for you for me

And the dream we were conceived in will reveal joyful face
the world we once believed in will shine again in grace

Then why do we keep strangling life, wound this earth, crucify its
it's plain to see this world is heavenly,
be God's glow!

We could fly so high, let spirits never die
In my heart, I you are all my brothers
Create world with no fear, together we'll cry happy tears

See nations turn their swords into plowshares
We really get there if you cared enough for the living
Make a little space to a better place

Heal world, make it a better place
you and for me and the entire human race
There are people dying, if you care enough for the
make better place for you and for me

the world, make it a better place
you and for me and the entire human race
There are people dying, if you enough for the living,
make a better place for you for me

Heal the world, it a better place
for you and for me and entire human race.
There are people dying, you care enough for the living,
make a better place for and for me

There are people dying, if you care enough for living,
make better place for you and for me
There are people dying, if you care for the living,
make a better for you and for me

Make better place.
Make better place.
Make better place.

Heal the we live in;
it for our children.
the world we live in;
save it our children.
the world we live in;
it for our children.
Heal world we live in;
save it our children.

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- No Promises - Shayne Ward
- The Day You Went Away - M2M
- Cry On My Shoulder - Deutschland Sucht Den Superstar

www.loidich.com