Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. 1122 04-04-2014
Say You Will
2. vietphi1805 27-03-2014
Say You Will
3. loanzozo9x 22-03-2014
Say You Will
4. Quyettrangkien 21-03-2014
I Have A Dream
5. thungthuong1 17-03-2014
I Have A Dream
6. phucthinh42 16-03-2014
Say You Will
7. vitcononline_klbg 15-03-2014
Say You Will
8. ductamnuce 14-03-2014
Nothing's Gonna Change My Love For You
9. npquyen1311@yahoo.co 02-03-2014
Too Hard To Say Goodbye
10. npquyen1311@yahoo.co 02-03-2014
I Cry

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Close
View Full Version

Help: Close

Fill in the blank

Press Tab to next, Enter to Submit


www.loidich.com

Learning English By Songs

More... Share to Facebook Share to Twitter Email This

Heal The World - Michael Jackson

Help - View Vietnamese translation - Youtube Video - Report Link
 There's a  in your heart and I know that it is love
And this place could be brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to
In this place, you'll feel there's no or sorrow

There are ways to there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place

Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race
There are people dying, if you care enough the living,
make a better for you and for me

If you want to know why there's a love that cannot
Love is strong, only cares of joyful giving
If we try, we shall see this bliss we cannot feel fear or dread
We stop existing and living.

Then it feels that always love's for us growing
So make better world, make a better world

Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race
There are people dying, you care enough for the living,
make a better place for you and for

And the we were conceived in will reveal a joyful face
And the world we believed in will shine again in grace

Then why do we keep strangling life, this earth, crucify its soul?
Though it's plain to see this world heavenly,
be God's glow!

We could fly so high, let spirits never die
In my heart, I feel you are my brothers
Create a world with no fear, together cry happy tears

See the nations their swords into plowshares
We could really get if you cared enough for the living
a little space to make a better place

Heal the world, make it a place
for you and for me and the human race
There are people dying, if you care enough for the
make better place for you and for me

Heal the world, make it a better
for you and for me the entire human race
are people dying, if you care enough for the living,
make a better place for you for me

Heal the world, make it a place
for you and me and the entire human race.
There are people dying, you care enough for the living,
make better place for you and for me

There are people if you care enough for the living,
make a better place for you and me
There are people dying, if you enough for the living,
a better place for you and for me

Make a place.
Make a better
Make better place.

Heal the world we live
save it for children.
Heal the world live in;
save for our children.
Heal world we live in;
save it our children.
Heal the world we live
it for our children.

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- No Promises - Shayne Ward
- The Day You Went Away - M2M
- Cry On My Shoulder - Deutschland Sucht Den Superstar

www.loidich.com