Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. yennymonle 14-08-2014
Count On Me
2. wind.cloud.me94 09-08-2014
Take Me To Your Heart
3. boxaumexinh 05-08-2014
Take Me To Your Heart
4. myvi1508 25-07-2014
Breathless
5. maihanh3i2 23-07-2014
No Promises
6. blue_flipflop972 21-07-2014
When I Look At You
7. hoangthuy1010.sunris 20-07-2014
From Sarah With Love
8. jenny,ryn57 12-07-2014
A Thousand Years
9. jenny,ryn57 24-06-2014
Betrayal
10. jenny,ryn57 24-06-2014
When I Look At You

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Heal The World - Michael Jackson

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 There's a place in your heart and I know that  is love
And this could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find no need to cry
In this you'll feel there's no hurt or sorrow

There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make better place

Heal the world, make it a better place you and for me and the entire human race
There are people dying, if you care enough for the
make better place for you and for me

If you want to know there's a love that cannot lie
Love is strong, it cares of joyful giving
If we try, we shall see in this bliss we cannot feel or dread
We stop and start living.

Then it that always love's enough for us growing
So make a better world, make a world

Heal the world, make it a better place for and for me and the entire human race
There are people if you care enough for the living,
make a better place for you and me

And the dream we were conceived will reveal a joyful face
And the we once believed in will shine again in grace

Then why do keep strangling life, wound this earth, crucify its soul?
Though it's plain see this world is heavenly,
be God's glow!

We could fly high, let our spirits never die
In my heart, I feel you are all brothers
a world with no fear, together we'll cry happy tears

See the turn their swords into plowshares
We could really get there if you cared enough for living
a little space to make a better place

Heal the world, make a better place
for you for me and the entire human race
There are people dying, if you enough for the living,
make a place for you and for me

the world, make it a better place
for you and for me and the entire human
There are people dying, if you care enough for the
make a better for you and for me

Heal the world, make it a place
for you and me and the entire human race.
There are people if you care enough for the living,
a better place for you and for me

There are people dying, if you care enough for living,
make a better place for you for me
There are people dying, if you care enough for living,
make a place for you and for me

Make a better
Make a place.
Make a better

Heal world we live in;
save it our children.
Heal the we live in;
save it our children.
Heal the world we in;
save it for children.
Heal the world we live
save it for children.

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- No Promises - Shayne Ward
- The Day You Went Away - M2M
- Cry On My Shoulder - Deutschland Sucht Den Superstar

www.loidich.com