Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. blue_flipflop972 21-07-2014
When I Look At You
2. hoangthuy1010.sunris 20-07-2014
From Sarah With Love
3. jenny,ryn57 12-07-2014
A Thousand Years
4. jenny,ryn57 24-06-2014
Betrayal
5. jenny,ryn57 24-06-2014
When I Look At You
6. jenny,ryn57 24-06-2014
Safe And Sound (OST The Hunger Games) - Ft. The Civil Wars
7. jenny,ryn57 18-06-2014
No Promises
8. lekimngan_229 03-06-2014
You Belong With Me
9. lekimngan_229 03-06-2014
Love Story
10. lekimngan_229 03-06-2014
Safe And Sound (OST The Hunger Games) - Ft. The Civil Wars

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Heal The World - Michael Jackson

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 There's a place  your heart and I know that it is love
And this place could be much brighter tomorrow
And if you really try, you'll find no need to cry
In this place, you'll there's no hurt or sorrow

There are ways to get if you care enough for the living, make a little space, make a better place

Heal the world, make it a better for you and for me and the entire human race
There are people dying, if you care enough for the
make a place for you and for me

If you to know why there's a love that cannot lie
Love is strong, it only cares of giving
If we try, we shall see in bliss we cannot feel fear or dread
We stop and start living.

it feels that always love's enough for us growing
So make a better world, a better world

Heal the world, make it a place for you and for me and the entire human race
There are people dying, if you care enough for living,
make a better place for you and for

And dream we were conceived in will reveal a joyful face
And the we once believed in will shine again in grace

Then why do keep strangling life, wound this earth, crucify its soul?
Though it's plain to see this world is
be God's glow!

could fly so high, let our spirits never die
In my heart, I feel you are my brothers
Create a world with no fear, together cry happy tears

See the nations turn their swords into
We could really get there if you enough for the living
Make a little space to make a better

Heal the world, make a better place
for you and for me and the entire human
There are people dying, if care enough for the living,
make better place for you and for me

Heal world, make it a better place
for you and me and the entire human race
There are people dying, if you care enough the living,
make a better place for you for me

Heal the world, make a better place
for you for me and the entire human race.
There are people dying, if you care for the living,
make a better place for you and for

There are people dying, you care enough for the living,
make a better place you and for me
There are people dying, you care enough for the living,
make a better place for you and me

Make better place.
Make a better
a better place.

Heal the we live in;
save it for our
Heal world we live in;
save it our children.
Heal world we live in;
save for our children.
Heal the world live in;
save it for our

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- No Promises - Shayne Ward
- The Day You Went Away - M2M
- Cry On My Shoulder - Deutschland Sucht Den Superstar

www.loidich.com