Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. 1122 04-04-2014
Say You Will
2. vietphi1805 27-03-2014
Say You Will
3. loanzozo9x 22-03-2014
Say You Will
4. Quyettrangkien 21-03-2014
I Have A Dream
5. thungthuong1 17-03-2014
I Have A Dream
6. phucthinh42 16-03-2014
Say You Will
7. vitcononline_klbg 15-03-2014
Say You Will
8. ductamnuce 14-03-2014
Nothing's Gonna Change My Love For You
9. npquyen1311@yahoo.co 02-03-2014
Too Hard To Say Goodbye
10. npquyen1311@yahoo.co 02-03-2014
I Cry

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Close
View Full Version

Help: Close

Fill in the blank

Press Tab to next, Enter to Submit


www.loidich.com

Learning English By Songs

More... Share to Facebook Share to Twitter Email This

Heal The World - Michael Jackson

Help - View Vietnamese translation - Youtube Video - Report Link
 There's a place in your heart and I know  it is love
And this place could be much brighter than
And if you try, you'll find there's no need to cry
In this place, you'll feel no hurt or sorrow

There are ways to get there, you care enough for the living, make a little space, make a better place

Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race
There are people dying, if you care for the living,
make a place for you and for me

If you want to know why there's a love that cannot
is strong, it only cares of joyful giving
If we try, we shall see in this bliss we cannot feel fear dread
stop existing and start living.

Then it feels always love's enough for us growing
So make a better world, make a world

Heal the make it a better place for you and for me and the entire human race
There are people dying, if you care enough for the
make a better place you and for me

And the dream we were conceived will reveal a joyful face
And the world we once believed in will again in grace

Then why do keep strangling life, wound this earth, crucify its soul?
Though it's plain to see world is heavenly,
be God's glow!

We could fly high, let our spirits never die
In my heart, I feel are all my brothers
a world with no fear, together we'll cry happy tears

See the nations turn swords into plowshares
We could really get there if you cared enough for the
Make a space to make a better place

Heal the world, make it a place
for you and for me and the human race
There people dying, if you care enough for the living,
a better place for you and for me

Heal the world, make a better place
for and for me and the entire human race
There are dying, if you care enough for the living,
a better place for you and for me

Heal the world, make a better place
for you and for me the entire human race.
There are people dying, if you care for the living,
make a better place for you and me

There are people dying, if care enough for the living,
make a better place for you and me
There are people dying, if you care for the living,
make a better place for you for me

a better place.
Make better place.
Make a better

the world we live in;
save it for our
Heal the we live in;
save it for children.
Heal world we live in;
save it for our
the world we live in;
save it for our

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- No Promises - Shayne Ward
- The Day You Went Away - M2M
- Cry On My Shoulder - Deutschland Sucht Den Superstar

www.loidich.com