Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. yennymonle 14-08-2014
Count On Me
2. wind.cloud.me94 09-08-2014
Take Me To Your Heart
3. boxaumexinh 05-08-2014
Take Me To Your Heart
4. myvi1508 25-07-2014
Breathless
5. maihanh3i2 23-07-2014
No Promises
6. blue_flipflop972 21-07-2014
When I Look At You
7. hoangthuy1010.sunris 20-07-2014
From Sarah With Love
8. jenny,ryn57 12-07-2014
A Thousand Years
9. jenny,ryn57 24-06-2014
Betrayal
10. jenny,ryn57 24-06-2014
When I Look At You

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Heal The World - Michael Jackson

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 There's a place in your heart and I know that it  love
And this place could be much brighter than
And if you really try, you'll find no need to cry
In this place, you'll feel there's no or sorrow

There are ways to get there, you care enough for the living, make a little space, make a better place

Heal the world, make it a better place for you and for me and the human race
There are people dying, if you care enough the living,
make better place for you and for me

If you want to know why there's a that cannot lie
Love is strong, it only cares of joyful
If we try, we shall see in bliss we cannot feel fear or dread
We stop existing and living.

Then it feels that always love's enough for growing
So make a better world, make better world

Heal the world, make it a better place for you and me and the entire human race
There are people dying, if you care enough the living,
make better place for you and for me

the dream we were conceived in will reveal a joyful face
And the world once believed in will shine again in grace

Then why we keep strangling life, wound this earth, crucify its soul?
Though it's plain see this world is heavenly,
be God's glow!

We could fly so high, our spirits never die
In my I feel you are all my brothers
Create a world with no together we'll cry happy tears

See nations turn their swords into plowshares
We could get there if you cared enough for the living
Make a little space to a better place

Heal the world, make it better place
for you and for me the entire human race
There are people dying, if you care enough for the
make a better place for you and me

Heal the world, it a better place
for you and for me and the entire human
There are people dying, if care enough for the living,
make better place for you and for me

Heal the make it a better place
for you and me and the entire human race.
There are people dying, if you care enough for the
make a better for you and for me

are people dying, if you care enough for the living,
make a better place for you and me
There are people dying, if you care enough for living,
make a better place for you and me

Make a place.
Make a place.
Make better place.

Heal the world live in;
save it for our
Heal the world live in;
save it for our
the world we live in;
save it for our
Heal the we live in;
save for our children.

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- No Promises - Shayne Ward
- The Day You Went Away - M2M
- Cry On My Shoulder - Deutschland Sucht Den Superstar

www.loidich.com