Các bạn ủng hộ cho tớ ở: http://www.youtube.com/user/MusicHDPLus/videos
Đối với tớ thì rất hay,còn với các bạn thì sao.Hãy nghe và cảm nhận!
http://www.youtube.com/user/MusicHDPLus/videos
Người Đăng:Hữu Anh

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
vtduan 28-01-2015
rất yêu thích giai điệu