Xem tất cả cảm nhận loidich9152

5 cảm nhận của thành viên

...
aoegamer 17-03-2009
Nếu bị đao phi thì em vẫn phải cố "cù" cho T_L_P_Dao chết cùng ! he he !
...
tieu_ly_phi_dao 16-03-2009
Đâm tôi thì bạn chưa đủ "trình" đâu vì tôi phi_đao chứ không đâm , giết người nhanh hơn nhiều !
...
aoegamer 16-03-2009
Anh Wet ơi, thật không ạ ! Vui quá ! :D ! Bạn Tieu_ly_phi_dao thích bị đao đâm không thế !!! :))
...
tieu_ly_phi_dao 16-03-2009
Chà bác aoe này ghê thật ! chờ em vơ. ....iiiiiii í ^^!
...
Wet Grass 16-03-2009
aoegamer vào danh sách những người có bản dịch mau duyệt nhất rồi đấy nhé!