LỜI BÀI HÁT

You are like the sunset behind a mountain somewhere
And when I cannot see you I know you’re still there

Because my heart is yours, I’ll never leave you
Though we are far apart I’m by your side
My love is never gone, I feel it rise again
Through it all, now my heart is yours

You say I am the moonlight, I watch you at night
And when you cannot see me I’m still there in the sky

Because my heart is yours, I’ll never leave you
Though we are far apart I’m by your side
My love is never gone, I feel it rise again
Through it all, now my heart is yours

Because my heart is yours, I’ll never leave you
Though we are far apart I’m by your side
My love is never gone, I feel it rise again
Through it all, now my heart is yours

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em như hoàng hôn khuất sau triền núi, nơi nào đó
Khi không còn thấy em, tôi hiểu em vẫn nơi kia

Bởi con tim tôi thuộc về em, không bao giờ lìa xa
Dù cho hai ta cách

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Koroto 17-05-2010
Rõ ràng được 'chỉ dạy' nên tiến bộ hẳn :)) :))
...
10-05-2019 Blah Blah 9 năm rồi, anh vẫn mong một ngày nào đấy tại hà nội ta sẽ gặp nhau.

Xem hết các bình luận