LỜI BÀI HÁT

It’s getting hard to breathe,
I’m trying to make her see,
That she don’t really knows
That I’m trying to find a way,
And tell her every day, that she just goes along
So I…
I don’t wanna be,
The only one that knows
That somebody could come along and just
Say the love for me,
I’m standing shaking ground,
And I’m been thinking that I’m gonna lose it,

Chorus:
Cause I’m losing my head,
I’m losing my mind,
I’m losing control of myself this time.
She’s got me losing my head,
I’m losing my mind,
I’m losing my way,
But I think she feels I’m already caught.

Are you talking to me?
I’m already caught.

I wish that I could see,
But it’s making you
Feel this should be.
My love is like gunshot
All it takes is a shot for me to blow it all away.

I don’t wanna feel like I’m just wasting time,
It’s gonna be with you and no one else.
Until you notice me,
I need to know right now
Cause I’ve been think it that I’m gonna lose it

Chorus:

Give me a chance to…
But girl you make me nervous,
By now you should have noticed me.
And what will it take it
To a heavenly…
You’re driving me insane!

Chorus

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nhok_ham Cập nhật: sweet_dream2 / 01-02-2011...
Tôi đang dần khó thở đây nè
Tôi đang cố gắng để cô ấy thấy,
Rằng cô ấy chưa thực hiểu
Tôi đang cố gắng để tìm ra cách,
Và kể cho cô ấy mỗi ngày,

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Nhok_ham 30-01-2011
vì thick cái nhà anh này nên mới dịch.cái câu đầu không có trong bài đâu nhé vì mình chả nghe thấy nên khỏi dịch lun :D
còn câu It’s getting hard to wait phải là It’s getting hard to breath (youtube)
...
Huzky 30-01-2011
Câu này ở đâu ra thế "What are you fucking crazy?" Làm sao một người như Bruno Mars có thể hát câu đó được. :-w
...
30-01-2011 avril2511 ối, lyrics sai gần hết ràu :O
còn 3 pài đăng chưa đc duyệt nữa, mod sửa hộ cái

Xem hết các bình luận