LỜI BÀI HÁT

Ain't the world such a loney place
All caught up, I fight the wait.
Am I the one that hides the pain, After all the fights the same.
Wait,
Wait, feel my heart it's slowing down
Wait,
I'm waiting for love cause I need you now.

Heaven must try to steer us right
and though it's sad,
I lie,
the frozen sunshine and crowed rain, I switch reasons,
here it comes again.
Wait,
I'm waiting, feel my heart it's slowing down
Wait,
I'm waiting for love cause I need you now
I need you now

(yes....so I reach for light......I feel.....nothing)
You know, You know love is hard to find, I don't let me go
I try, I try
Wait
I'm waiting, feel my heart it's slowing down
Wait,
I'm waiting for love, cause I need you now
I need you now
Oh, Oh, (feel my heart) It's slowing down
Oh yea, Oh yea, I'm waiting for love
I need you now
Wait

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Phải chăng thế giới này thật cô đơn
Tất cả mọi người đều tìm được cái gì đó,riêng mình tôi vẫn chờ đợi
Phải chăng tôi luôn che giấu những nỗi đau,sau

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
pe_yu1405 28-03-2011
có khát vọng nhưng trong lòng...còn thiếu thốn thứ gì đó chưa thể lấp đầy///(**)...thêm 4 từ:"đừng tắt hy vọng" là sẽ ổn thôi^

Xem hết các bình luận