LỜI BÀI HÁT

Can we touch the soul of heaven
Can we unite a sacred lesson
Every child creates a skylight of beauty
Can you hear cathedrals falling
All the universe is calling
Cry a single cello from your heart

Since the world has lost away
Loneliness journey endlessly
Yet the promised chance remains
Gift of what could be
So let the children remember the sun

Let them dance let them soar
For their lives have begun
Let the children engender the rain
As the river runs through fields
Forever's subsiding their pain
Prayer

Every voice along the shoreline
Standing still within time
Spinning unresolved
Walking
As each season passes
Wonderland of looking glasses
Secret garden shines because you
Gentle flower, don't fade away
Sweet innocence they're harvesting
In the faith of golden dreams
Where one love lives eternally

Let the children remember the sun
Let them dance let them soar
For their lives have begun
Let the children engender the rain
As the river runs through fields
Forever's subsiding their pain
Prayer
Prayer
Prayer

Let the children fall in on the light
They are the truth of spirit in flight
Yes the children engender the rain
As the river runs through life
Healing their pain
You can trust with your heart but for time
Sweet angels, conceive you have
Forever and always believed Prayer
Prayer
Prayer
Prayer

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ta có thể chạm tới linh hồn của thiên đường?
Ta có thể hòa cùng bài học thánh không?
Mỗi đứa trẻ tạo tạo nên một đốm sáng của vẻ đẹp
Bạn có nghe

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
paul.minhpham 09-11-2017
Lyrics đâu phải của bài này đâu??? Đăng cũng ko có tâm vậy
...
09-11-2017 hieu_ndh_7717 lạy hồn, nó có tâm ở chỗ nào bạn, hic hic

Xem hết các bình luận