LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I wonder what it's like to be loved by you
I wonder what its like to be whole
And I don't walk when there's a stone in my shoe
All I know, that in time I'll be fine

I wonder what it's like to fly so high
Or to breathe under the sea
I wonder if someday I'll be good with goodbyes
But I'll be okay if you come along with me

Such a long, long way to go
Where I'm going I don't know
I'm just following the road
For a walk in the sun
For a walk in the sun

I wonder how they put a man on the moon
I wonder what it's like up there
I wonder if you'll ever sing this tune
All I know is the answers in the air

Such a long, long way to go
Where I'm going I don't know
I'm just following the road
For a walk in the sun
For a walk in the sun

Sitting and watching the world going by
Is it true when we die we go up to the sky?
Woah, woah
So many things that I don't understand
Put my feet in the sand when I'm walking in the sun
Woah
Walking in the sun

Such a long, long way to go
Where I'm going I don't know
I'm just following the road
For a walk in the sun
For a walk in the sun, yeah

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hieu_ndh_7717 Cập nhật: Anakin Skywalker / 09-03-2012...
Anh tự hỏi được em yêu sẽ như thế nào
Anh tự hỏi để được vẹn toàn sẽ như thế nào
Và anh không cất bước đi khi giày của anh một viên đá
Tất cả những

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
maxximas 10-10-2009
*** Lời nói vô văn hóa - Ala
...
meoconcute 23-08-2008
lời bài hát thật ấm áp và tràn đầy cảm xúc

Xem hết các bình luận

Hero
207,671 lượt xem
Lucky
126,126 lượt xem