Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

hôm qua
Kill This Love BLACKPINK (블랙핑크)
hôm qua
Gogobebe (고고베베) MAMAMOO(마마무)
22-05-2019
Sucker Jonas Brothers
CẢM NHẬN
hôm qua
7 Years and 50 Days hieu_ndh_7.: mong bạn thông cảm, bài dịch hồi đầu mới thành lập nên có phần chưa được trau chuốt mượt mà cho l...
08-05-2019
7 Years and 50 Days mybarbaric: dịch gọn lại cả bài nhạc đi, dịch còn thô lắm, như: Such a lonely girl = em cô đơn quá Such a lonely worl...