Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2359515 lượt xem

2. Pop

3514 2228024 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1992468 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1798611 lượt xem

5. Ballad

438 1761935 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1371290 lượt xem

7. Rock

1358 1176817 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1077089 lượt xem

9. Country

694 575914 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 479046 lượt xem

11. Rock Ballad

155 371420 lượt xem

12. Love songs

195 344851 lượt xem

13. Pop Ballad

232 308415 lượt xem

14. Classical

80 259900 lượt xem

15. Latin

63 241677 lượt xem

16. Jazz

119 238839 lượt xem

17. Kpop

1281 193551 lượt xem

18. Blues

68 178002 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 169494 lượt xem

20. Disco

103 162448 lượt xem

21. French Hits

145 153693 lượt xem

22. Acoustic

122 142668 lượt xem

23. R&B

431 121420 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 118899 lượt xem

25. Country Rock

4079 115780 lượt xem

26. Anime

114 114084 lượt xem

27. JPop

540 111525 lượt xem

28. New Age

43 96882 lượt xem

29. Cpop

356 96133 lượt xem

30. Vocaloid

129 85215 lượt xem