Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2359674 lượt xem

2. Pop

3514 2228175 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1992619 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1798660 lượt xem

5. Ballad

438 1762055 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1371342 lượt xem

7. Rock

1358 1176882 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1077130 lượt xem

9. Country

694 576030 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 479105 lượt xem

11. Rock Ballad

155 371492 lượt xem

12. Love songs

195 344914 lượt xem

13. Pop Ballad

232 308436 lượt xem

14. Classical

80 259931 lượt xem

15. Latin

63 241694 lượt xem

16. Jazz

119 238895 lượt xem

17. Kpop

1281 193635 lượt xem

18. Blues

68 178103 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 169498 lượt xem

20. Disco

103 162474 lượt xem

21. French Hits

145 153771 lượt xem

22. Acoustic

122 142685 lượt xem

23. R&B

431 121474 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 118910 lượt xem

25. Country Rock

4079 115802 lượt xem

26. Anime

114 114101 lượt xem

27. JPop

540 111565 lượt xem

28. New Age

43 96895 lượt xem

29. Cpop

356 96164 lượt xem

30. Vocaloid

129 85232 lượt xem