LỜI BÀI HÁT

Everybody's saying that we should get back together
And everybody's saying that we're meant to be together
Everybody's saying that how the love was so damn perfect
And I ain't never seen a petal that don't think it's worth it
Cuz...

They ain't been through the things that you put me through and
They ain't seen all the things that I seen in you and
They ain't never cried the tears you made me cry
So they can't be the judge cuz...

[Chorus]
They don't know what I know
They never seen that part of you
They know the lies I know the truth
They say stay I say go
They never aseen our scars before
They think our love is beautiful

Everything is beautiful when you're looking through
Rose coloured glasses
Everything seems amazing when you see the view through
Rose coloured glasses
..Take 'em off

[Verse 2]
Everybody's thinking I was just too scared to love you
You've got them all believing that I folded under pressure
It's crazy how I gave my best I tried so hard to love you
I can't believe that all this time my pain just brought you pleasure
But...

They ain't been through the things that you put me through and
They ain't seen all the things that I seen in you and
They ain't never cried the tears you made me cry
So they can't be the judge cuz...

[Chorus]
They don't know what I know
They never seen that part of you
They know the lies I know the truth
They say stay I say go
They never aseen our scars before
They think our love is beautiful

Everything is beautiful when you're looking through
Rose coloured glasses (Oh no)
Everything seems amazing when you see the view through
Rose coloured glasses
..Take 'em off (Hey)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

jetblack111 Cập nhật: Alamanda Bud / 04-07-2010...
Người ta nói rằng chúng ta nên quay lại với nhau
Và họ nói rằng chúng ta thuộc về nhau
Họ bảo tình yêu của ta hoàn hảo lắm!
Và em cũng chưa từng thấy một

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
phamtam090 23-10-2010
ừ cũng hay chứ bộ, cặp kính màu hoa hồng
...
hush22 10-10-2010
bài nay hay quá...càng nghe càng nghiền..:x :x

Xem hết các bình luận