LỜI BÀI HÁT

Leave the light, leave the light on
Leave the light, leave the light on
Leave the light, leave the light on
Leave the light, leave the light on

It happened in the blink, blink, blink of the night
I guess it was the wrong side of goodbye
You caught me on the blind, blind side
You didn't even stop once to think twice!
Drove through the pouring rain,
We better know the pain
Wanted to turn around, turn around!
We shout it, 'turn it down!'

I still remember how we left it that night
Said it was better if we all just moved along
But if you're telling me it's not the last time
I'll be polite; I'll leave the light, light on!
Leave the light on
I'll leave the light on!
My light on!
Leave the light on
I'll leave the light on!

And never lose the beat, beat in your heart
After falling in so deep, so hard
So if you're running bound, bound, bound in the dark
I'll find a way to recognize the spark!
Drove through the pouring rain,
We better know the pain
Wanted to turn around, turn around!
We shout it, 'turn it down!'

I still remember how we left it that night
Said it was better if we all just moved along
But if you're telling me it's not the last time
I'll be polite; I'll leave the light, light on!
Leave the light on
I'll leave the light on!
My light on!
Leave the light on
I'll leave the light on!

So if you ever feel the need
Jump in your car and just drive back to me!
Wherever you are, I will always leave the light on!
So if you ever feel the need
Jump in your car and just drive back to me!
Wherever you are, I will always leave the light on!
Leave the light, leave the light on!
Leave the light, leave the light on!
I need you, baby!
Leave the light, leave the light on!
Leave the light, leave the light on!
Leave the light, leave the light on!
Leave the light, leave the light on!
I need the light on!

I still remember how we left it that night
Said it was better if we all just moved along
But if you're telling me it's not the last time
I'll be polite; I'll leave the light, light on!
Leave the light on
I'll leave the light on!
My light on!
Leave the light on
I'll leave the light on!
My light on!
Leave the light on!!!

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

dzhong135 Cập nhật: sweet_dream2 / 19-09-2014...
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng

Điều đó đã đến chớp nhoáng trong màn đêm
Anh đoán rằng nó là mặt trái của sự ly biệt
Em đã giữ anh lại trong sự mù quáng, sự lạc lối
Em thậm chí còn không dừng lại lần đầu để bước tiếp!
Phóng xe qua màn mưa như trút nước,
Chúng ta biết được những nỗi đau
Và muốn được làm lại từ đầu
Cùng nhau hét lên rằng: Hãy biến hết đi!

Anh vẫn nhớ trong đem ấy chúng ta vượt qua điều đó như thế nào
Sẽ là tốt hơn nếu chúng ta rũ bỏ mọi thứ
Nhưng nếu em nói bảo anh rằng đó không phải là lần cuối cùng
Anh sẽ lịch thiệp rằng: Anh sẽ thắp lên hi vọng, hi vọng cuối cùng!
Thắp lên hi vọng cuối cùng
Anh sẽ thắp lên hi vọng cuối!
Thắp lên hi vọng cuối cùng
Anh sẽ thắp lên hi vọng cuối!

Và sẽ không bao giờ lỡ nhịp đập con tim nơi em
Sau tất cả những đắm say, sâu đậm
Vậy nên nếu em đang chạy giữa ranh giới của bóng đêm
Anh sẽ tìm ra cách để nhận ra những tia lửa sáng!
Phóng xe qua màn mưa như trút nước,
Chúng ta biết được những nỗi đau
Và muốn được làm lại từ đầu
Cùng nhau hét lên rằng: Hãy biến hết đi!

Anh vẫn nhớ trong đem ấy chúng ta vượt qua điều đó như thế nào
Sẽ là tốt hơn nếu chúng ta rũ bỏ mọi thứ
Nhưng nếu em nói bảo anh rằng đó không phải là lần cuối cùng
Anh sẽ lịch thiệp rằng: Anh sẽ thắp lên hi vọng, hi vọng cuối cùng!
Thắp lên hi vọng cuối cùng
Anh sẽ thắp lên hi vọng cuối!
Thắp lên hi vọng cuối cùng
Anh sẽ thắp lên hi vọng cuối!

Vậy nên bất cứ khi nào thấy cần
Em chỉ việc nhảy ngay vào xe và tìm đến anh thôi
Mọi chốn em có mặt, anh sẽ luôn thắp lên những tia hi vọng
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng
Anh cần có em
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng
Thắp lên hi vọng, thắp lên hi vọng cuối cùng
Anh cần hi vọng cuối này

Anh vẫn nhớ trong đem ấy chúng ta vượt qua điều đó như thế nào
Sẽ là tốt hơn nếu chúng ta rũ bỏ mọi thứ
Nhưng nếu em nói bảo anh rằng đó không phải là lần cuối cùng
Anh sẽ lịch thiệp rằng: Anh sẽ thắp lên hi vọng, hi vọng cuối cùng!
Thắp lên hi vọng cuối cùng
Anh sẽ thắp lên hi vọng cuối!
Thắp lên hi vọng cuối cùng
Anh sẽ thắp lên hi vọng cuối!

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận