If You're Not The One - Daniel Bedingfield

Bản dịch của: tunatuan

If You're Not The One

If you're not the one then why does my soul feel glad today?
If you're not the one then why does my hand fit yours this way?
If you are not mine then why does your heart return my call?
If you are not mine would I have the strength to stand at all?

I never know what the future brings
But I know you are here with me now
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?

If I don't need you then why am I crying on my bed?
If I don't need you then why does your name resound in my head?
If you're not for me then why does this distance maim my life?
If you're not for me then why do I dream of you as my wife?

I don't know why you're so far away
But I know that this much is true
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with
And I wish that you could be the one I die with
And I'm praying you're the one I build my home with
I hope I love you all my life

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

'Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away
And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
'Cause I love you, whether it's wrong or right
And though I can't be with you tonight
You know my heart is by your side

I don’t wanna run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?
Nếu em không phải là người ấy

Nếu em không phải là người ấy vậy sao hôm nay anh vui đến thế?
Nếu em không phải là người ấy vậy sao tay mình lại nắm chặt?
Nếu em không phải là người ấy vậy sao trái tim em bắt nhịp cùng tim anh?
Nếu em không phải là người ấy vậy sao anh có sức mạnh chịu đựng tất vả?

Anh không biết tương lai ra sao.
Anh chỉ biết bây giờ em đang bên anh.
Chúng nhau ta sẽ vượt qua tất cả.
Và anh muốn em là người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời.

Anh không muốn bỏ chạy, nhưng anh không thể hiểu.
Nếu anh không phải là của em vậy sao trái tim anh lại mách bảo như vậy?
Có cách nào để anh có lại vòng tay của em?

Nếu anh không cần em vậy sao anh đau khổ?
Nếu anh không cần em vậy sao tên em vang vọng trong anh?
Nếu anh không cần em vậy sao khoảng cách ấy hủy hoại cuộc đời anh?
Nếu em không phải là của anh vậy sao anh mơ về em, vợ yêu của anh?

Anh không hiểu sao em luôn xa vời như thế.
Nhưng anh biết rõ tình yêu anh dành cho em là có thật.
Chúng nhau ta sẽ vượt qua tất cả.
Và anh muốn em là người sẽ cùng chia sẻ đắng cay, ngọt bùi của cuộc đời.
Và anh muốn em là người đi cùng anh sang thế giới bên kia.
Và anh cầu chúa để em cùng anh vui sống cùng một mái nhà.
Anh muốn yêu thương em suốt cả cuộc đời.

Anh không muốn bỏ chạy, nhưng anh không thể hiểu.
Nếu anh không phải là của em vậy sao trái tim anh lại mách bảo như vậy?
Có cách nào để anh có lại vòng tay của em?

Vì anh nhớ em, thiếu em thể xác và tâm hồn anh không còn sức sống.
Rồi anh có em, anh có sức mạnh đứng vững trên thế gian
Vì anh yêu em, anh không cần biết là đúng hay sai.
Dù anh không thể bên em đêm nay.
Nhưng em biết trái tim anh luôn ở bên em.

Anh không muốn bỏ chạy, nhưng anh không thể hiểu.
Nếu anh không phải là của em vậy sao trái tim anh lại mách bảo như vậy?
Có cách nào để anh có lại vòng tay của em?

14 bản dịch khác

Vầng tr.
24-06-2008
eagle
06-09-2008
nghi4mat
04-11-2008
acmakotex
28-12-2008
EvilHeaven
06-08-2009
AnhMinhtl
15-10-2009
mr_star
05-11-2009
whatgoeswr.
11-01-2010
thảo th.
29-03-2010
thảo th.
29-03-2010
tunatuan
16-07-2010
tender_kil.
11-09-2010
tender_kil.
17-09-2010
cauchukyo
14-04-2011