Only Love - TradeMark

Bản dịch của: MrFear

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
Tình yêu duy nhất


2h sáng, mưa giăng kín
Nơi đường đời giao nhau ta một lần nữa thấy nhau
Em nói với tôi em thật sự bối rối
Em không thể tự quyết định được
Em hỏi tôi
Đó có phải là lí do

Chỉ tình yêu lên tiếng :hãy cố thử hoặc cất bước ra di
Nhưng tôi tin vào tình yêu em và tôi
Như vầng dương sẽ bứng sáng một ngày
Vì thế tôi sẽ cố gắng bằng tất cả
và mong ước em hãy mở rộng trái tim
Nhưng tôi không thể làm cho em thấy cõi lòng tôi
Đó chỉ là vài thứ tình yêu tôi có thể cho em thấy


Trong vòng tay em giấc mơ tan biến
Đôi ta đối giáp mặt mà nghìn trùng cách xa
Tôi đã làm những gì tốt nhất cho em thấy
Không còn nỗi đau của đôi ta
Nếu chúng ta có thể cho nhau tất cả, nếu chúng ta học được sự tin tưởng

Chỉ tình yêu lên tiếng :hãy cố thử hoặc cất bước ra di
Nhưng tôi tin vào tình yêu em và tôi
Như vầng dương sẽ bứng sáng một ngày
Vì thế tôi sẽ cố gắng bằng tất cả
và mong ước em hãy mở rộng trái tim
Nhưng tôi không thể làm cho em thấy cõi lòng tôi
Đó chỉ là vài thứ tình yêu tôi có thể cho em thấy


Tôi biết nếu tôi có thể tìm những lời lắng đọng bên trong em
Em hãy cho ta không chỉ một lần
Đừng nhắc tới lời chia ly


Chỉ tình yêu lên tiếng :hãy cố thử hoặc cất bước ra di
Nhưng tôi tin vào tình yêu em và tôi
Như vầng dương sẽ bừng sáng một ngày
Vì thế tôi sẽ cố gắng bằng tất cả
và mong ước em hãy mở rộng trái tim
Nhưng tôi không thể làm cho em thấy cõi lòng tôi
Đó chỉ là vài thứ tình yêu tôi có thể cho em thấy

34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013