Only Love - TradeMark

Bản dịch của: pica

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
Đã hai giờ sáng và mưa vẫn rơi
Đôi ta ở đây, một lần nữa ngay tại ngã tư đường
Em nói với anh rằng em quá bối rối
Em không thể điều khiển được tâm trí của mình.
Điều này có phải là em đang hỏi anh không?

Nhưng chỉ tình yêu mới có thể trả lời - cố gắng lần nữa hoặc ra đi
Nhưng anh tin vào anh và em
Một ngày nào đó mặt trời sẽ chiếu sáng
Vì vậy anh sẽ chỉ đóng vai của mình
Và cầu nguyện cho trái tim em thay đổi
Nhưng anh không thể cho em thấy nó qua một điều gì đó mà chỉ tình yêu mới có thể làm được.

Trong vòng tay của em bình minh như ló rạng
Mặt đối mặt mà xa cách nghìn trùng
Anh đã cố gắng hết sức mình để chỉ cho em thấy
Đằng sau nỗi đau vẫn còn có hy vọng
Nếu chúng ta cho đi đủ, nếu chúng ta học cách tin tưởng.

Nhưng chỉ tình yêu mới có thể trả lời - cố gắng lần nữa hoặc ra đi
Nhưng anh tin vào anh và em
Một ngày nào đó mặt trời sẽ chiếu sáng
Vì vậy anh sẽ chỉ đóng vai của mình
Và cầu nguyện cho trái tim em thay đổi
Nhưng anh không thể cho em thấy nó qua một điều gì đó mà chỉ tình yêu mới có thể làm được.

Anh biết nếu anh có thể tìm được những lời
Để chạm vào được những điều sâu thẳm trong em
Thì em sẽ cho tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội
Đừng để đây là lời tạm biệt của chúng ta.

Nhưng chỉ tình yêu mới có thể trả lời - cố gắng lần nữa hoặc ra đi
Nhưng anh tin vào anh và em
Một ngày nào đó mặt trời sẽ chiếu sáng
Vì vậy anh sẽ chỉ đóng vai của mình
Và cầu nguyện cho trái tim em thay đổi
Nhưng anh không thể cho em thấy nó qua một điều gì đó mà chỉ tình yêu mới có thể làm được

34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013