Only Love - TradeMark

Bản dịch của: thangkho_no1

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
Chỉ có thể là tình yêu

2 giờ sáng ngoài kia trời đang đổ mưa
Ở đây anh vẫn gặp em trên con ngã tư ngày xưa
Em nói với anh em vẫn cảm thấy bối rối như ngày xưa
Em vẫn chẳng thể tự quyết định việc gì
Có phải điều đó có nghĩa là em cần có anh để quyết định mọi việc

Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể nói cho chúng ta biết rằng chúng ta nên cố gắng tiếp tục hay là từ bỏ mọi thứ
Nhưng anh vẫn tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ
Rồi một ngày mặt trời cũng sẽ tỏa sáng thôi
Anh vẫn sẽ sống với những gì mà anh có
Và để cầu nguyện rằng anh có thể thay đổi được trái tim em
Nhưng anh lại chẳng thể làm điều gì để em thấu hiểu lòng anh
Điều đó thì chỉ có tình yêu mới có thể làm được

Nằm trong vòng tay em khi bình minh thật rạng rỡ
Mặt đối mặt mà cứ như xa hàng ngàn dặm
Anh đã cố gắng hết sức để cho em thấy điều đó
Những hy vọng này vẫn chỉ đứng bên ngoài những nỗi đau anh phải chịu
Nếu chúng ta mở rộng tấm lòng, nếu chúng ta biết tin tưởng ở nhau

Điệp khúc:
...

Anh biết rằng giá như anh có thể nói được mọi cảm xúc của anh
Thì anh thể đến được được nơi sâu thẳm của trái tim em
Em sẽ có thể cho giấc mơ của chúng ta có một cơ hội để được trở thành sự thật
Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải nói lời chia tay nữa

34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013