Only Love - TradeMark

Bản dịch của: cocchen

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
Chỉ có tình yêu

2 giờ sáng và mưa đang rả rích
Chúng ta ở đây nơi ngã rẽ cuộc đời, một lần nữa
Những gì em nói sao thật mập mờ
Em không thể điều khiển chính trái tim mình
Như vậy có nghĩa là
Em đang hỏi tôi

Nhưng chỉ tình yêu mới có thể cho em biết - cố gắng hơn nữa hay bỏ đi thật xa
Nhưng tôi tin rằng em và tôi
Ngày naò đó ta sẽ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời
Vì vậy tôi sống với quá khứ của chính mình
Và cầu nguyên trái tim em sẽ thay đổi
Nhưng tôi không thể nhìn thấu nó
Đấy là điều mà chỉ có tình yêu mới làm được

Trong vòng tay em bình minh có thể vỡ vụn
Đối mặt nhau khi cách nhau ngàn dặm
Tôi cố gắng hết mình để em thấy
Khao khát xóa mờ những vết thương lòng của tôi
Nếu chúng ta trao nhau đủ mọi điều, nếu ta học cách tin tưởng

Nhưng chỉ tình yêu mới có thể cho em biết - cố gắng hơn nữa hay bỏ đi thật xa
Nhưng tôi tin rằng em và tôi
Ngày naò đó ta sẽ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời
Vì vậy tôi sống với quá khứ của chính mình
Và cầu nguyên trái tim em sẽ thay đổi
Nhưng tôi không thể nhìn thấu nó
Đấy là điều mà chỉ có tình yêu mới làm được

Tôi biết nếu tôi co thể tìm ra
Một sơi dây nối đến cõi lòng em sâu thẳm
Em sẽ cho giấc mơ của chúng ta thêm một cơ hội
Và không để ta phải nói lời chia tay

Nhưng chỉ tình yêu mới có thể cho em biết - cố gắng hơn nữa hay bỏ đi thật xa
Nhưng tôi tin rằng em và tôi
Ngày naò đó ta sẽ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời
Vì vậy tôi sống với quá khứ của chính mình
Và cầu nguyên trái tim em sẽ thay đổi
Nhưng tôi không thể nhìn thấu nó
Đấy là điều mà chỉ có tình yêu mới làm được

Đấy là điều mà chỉ có tình yêu mới làm được

34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013