If Tomorrow Never Comes - Ronan Keating

Bản dịch của: Ngọc Minh

If Tomorrow Never Come
Ronan Keating

Sometimes late at night
I lie awake and watch her sleeping
She's lost in peaceful dreams
So I turn out the lights and lay there in the dark
And the thought crosses my mind
If I never wake up in the morning
Would she ever doubt the way I feel
About her in my heart

If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes

'Cause I've lost loved ones in my life
Who never knew how much I loved them
Now I live with the regret
That my true feelings for them never were revealed
So I made a promise to myself
To say each day how much she means to me
And avoid that circumstance
Where there's no second chance to tell her how I feel

If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes

So tell that someone that you love
Just what you're thinking of
If tomorrow never comes
Đôi khi rất khuya
I vờ thức giấc đề ngắm nàng khi đang say giấc
Nàng như lạc vào những giấc mơ thanh bình
Vậy nên tôi đã tắt đèn đi để xung quanh chìm trong màn đêm
Và một ý nghĩ chợt thoáng qua
Nếu một sáng nào đó tôi không thức dậy
Liệu nàng có nghi ngờ gì cảm nhận trong con tim tôi về nàng không.

Nếu ngày mai không bao giờ đến.
Liệu nàng có biết tôi yêu nàng bao nhiêu
Tôi đã cố gắng không biết bằng bao nhiêu cách để thể hiện cho nàng biết qua không biết bao nhiêu ngày
Rằng chỉ có nàng là duy nhất trong tim tôi
Nếu như tôi không còn trên dương thế
Và nàng phải đối mặt với thế này mà không có tôi
Thì liệu tình yêu của tôi đã trao cho nàng trước đây
Có đủ để nàng tiếp bước
Nếu ngày mai sẽ không bao giờ đến

Bởi tôi đã từng bị mất những người yêu thương trong đời
Những người chưa bao giờ biết tôi đã yêu họ bao nhiêu
Giờ tôi sống với nỗi ân hận
Rằng những cảm giác thực sự về họ chưa bao giờ bộc lộ ra
Vì vậy tôi tự hứa với lòng mình
Mỗi ngày tôi sẽ nói với nàng rằng nàng ý nghĩa với tôi thế nào.
Để không bao giờ phải gặp lúc tôi có được cơ hội thứ hai để n nói với nàng về cảm nhận của tôi

Nếu ngày mai không bao giờ đến .......

Vậy hãy nói với người mà bạn yêu
Những gì bạn đang nghĩ về họ
Nếu ngày mai không bao giờ đến

16 bản dịch khác

Quang Vinh
19-09-2008
Alamanda B.
29-04-2009
Sis Kin
08-06-2009
eagle
08-06-2009
candy3231
26-07-2009
EvilHeaven
05-08-2009
violet
24-09-2009
violet
24-09-2009
whatgoeswr.
24-09-2009
violet
28-09-2009
pinkray
09-12-2009
Taboo
23-03-2010
teardrops
14-04-2010
jonie
04-03-2011
Ngọc Min.
21-10-2011
Ngoc Minh
21-10-2011