If Tomorrow Never Comes - Ronan Keating

Bản dịch của: Ngoc Minh

If Tomorrow Never Come
Ronan Keating

Sometimes late at night
I lie awake and watch her sleeping
She's lost in peaceful dreams
So I turn out the lights and lay there in the dark
And the thought crosses my mind
If I never wake up in the morning
Would she ever doubt the way I feel
About her in my heart

If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes

'Cause I've lost loved ones in my life
Who never knew how much I loved them
Now I live with the regret
That my true feelings for them never were revealed
So I made a promise to myself
To say each day how much she means to me
And avoid that circumstance
Where there's no second chance to tell her how I feel

If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes

So tell that someone that you love
Just what you're thinking of
If tomorrow never comes
Nếu ngày mai không bao giờ đến

Đôi khi rất khuya
Tôi vờ tình giấc và ngắm nàng đang say giấc
Nàng như lạc trong những giấc mơ thật yên bình
Vì vậy tôi đã tắt điện đi và nằm trong đêm tối
Và một ý nghĩ chợt thoáng
Nếu tôi không bao giờ thức dậy vào buổi sáng nữa
Nàng có bao giờ nghi ngờ tình cảm trong tim tôi dành cho nàng không?

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Liệu nàng có biết tôi yêu nàng biết nhường nào không
Liệu tôi đã cố bằng mọi giá để thể hiện cho nàng hiểu rằng duy nhất chỉ có nàng trong tim tôi chưa?
Và nếu như tôi không còn trên dương thế
Và nàng phải đối mặt với thế gian này một mình
Thì liệu tình yêu tôi dành cho nàng trước đây
Có đủ để nàng tiếp bước
Nếu như ngày mai không bao giờ đến nữa không?

Vì trước đây tôi đã đánh mất những người yêu thương trong đời
Những người chưa bao giờ biết tôi yêu họ biết nhường nào
Nên giờ đây tôi phải sống trong ân hận
Vì tôi chưa bao giờ bộc lộ tình cảm thực sự của tôi dành cho họ
Vì thế tôi đã tự hứa với lòng mình rằng
Mỗi ngày tôi sẽ nói với nàng để nàng hiểu nàng có ý nghĩa thế nào đối với tôi
Và để không bao giờ tôi gặp lúc không còn cơ hội thứ ha để nói với nàng về tình cảm của tôi

Nếu như ngày mai không bao giờ đến

Vậy hãy nói với những người mà bạn yêu thương
Những gì mà bạn đang nghĩ
Nếu ngày mai không bao giờ đến


16 bản dịch khác

Quang Vinh
19-09-2008
Alamanda B.
29-04-2009
Sis Kin
08-06-2009
eagle
08-06-2009
candy3231
26-07-2009
EvilHeaven
05-08-2009
violet
24-09-2009
violet
24-09-2009
whatgoeswr.
24-09-2009
violet
28-09-2009
pinkray
09-12-2009
Taboo
23-03-2010
teardrops
14-04-2010
jonie
04-03-2011
Ngọc Min.
21-10-2011
Ngoc Minh
21-10-2011